Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF Life Insurance: výnosy z dlouhodobého životního pojištění za 1. pololetí roku 2014 vzrostly o 27 %
  18/08/2014

  Z výsledků prvního pololetí roku 2014 vyplývá, že objem předepsaného pojistného, které společnost PPF Life Insurance vybrala na základě smluv o dlouhodobých produktech životního pojištění, se zvýšil o 27 % oproti prvnímu pololetí roku 2013. Výše předepsaného pojistného na základě smluv o spořicích a penzijních produktech dosáhla 1,2 mld. rublů, zatímco na základě smluv o produktech
  úrazového pojištěné bylo vybráno 40 mil. rublů.

  Celkový počet platných pojistných smluv přesáhl 1,2 milionu.

  Plnění vyplacené společností za první pololetí roku 2014 přesáhlo 465,2 mil. rublů, což je o čtvrtinu více než v předchozím roce.

  Ke dni 30. června 2014 činily pojistné rezervy společnosti 6,3 mld. Rublů, aktiva pak 7,5 mld. rublů.

  Sergej Perelygin, generální ředitel společnosti PPF Life Insurance, prohlásil: „Naše společnost se plně zaměřila na rozvoj klasického dlouhodobého životního pojištění, přičemž ve struktuře portfolia cíleně navyšuje podíl byznysu nesouvisejícího s pojištěním spotřebitelských úvěrů. Této strategie se hodláme držet i nadále. V rámci podpory našich plánů pokračujeme v aktivním rozvoji agenturní sítě – jen v letošním roce jsme otevřeli více než 20 zastoupení, naše společnost je tak nyní přítomna v celkem 52 regionech Ruské federace. Výsledek dynamické expanze překonal naše očekávání – výnosy agentského prodejního kanálu v prvním pololetí roku 2014 vzrostly oproti stejnému období roku 2013 o 27 %. Do konce letošního roku má PPF Life Insurance v plánu otevřít ještě několik dalších zastoupení v největších regionech Ruska.“

  Zpět na tiskové zprávy