Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF Life Insurance v roce 2016: vedoucí pozice ve svém tržním segmentu

  10/05/2017

  Společnost si v roce 2016 udržela vedoucí pozice v příslušných segmentech trhu životního pojištění v Rusku. Co do počtu aktivních pojistek v rámci dlouhodobého životního pojištění s pravidelně hrazeným pojistným se umístila mezi ruskými životními pojišťovnami na druhém místě
  a z hlediska počtu aktivních penzijních programů potvrdila svoji stabilní vedoucí pozici na trhu.

  Společnost PPF Life Insurance zveřejnila výsledky svého hospodaření za rok 2016. Vybrané pojistné činilo 2,9 mld. rublů*, což představuje zvýšení o 5,2 %. Přitom segment trhu, v němž společnost působí, tedy spořicí a penzijní životní pojištění, zůstal v roce 2016 na stejné úrovni jako v předchozím roce a pozitivní dynamiku životního pojištění zajistil segment kapitálového a investičního pojištění. Hlavním prodejním kanálem, který společnosti zajistil růst, je síť zástupců (agentů). V roce 2016 vzrostla částka vybraná prostřednictvím této sítě o 8,6 % a počet agentů se zvýšil o 700 – z 3,2 tisíce na 3,9 tis. osob.

  Aktiva společnosti PPF Life Insurance dosáhla výše 9,9 mld. rublů a pojistné rezervy 7,6 mld. rublů.

  Vít Sedláček, předseda představenstva společnosti PPF Life Insurance, prohlásil: „Od roku 2002 plníme důležitou sociální roli a chráníme blahobyt našich klientů a jejich blízkých. Dbáme o to, aby našim klientům byly poskytovány kvalitní služby. V loňském roce naše společnost nejen vykázala stabilní růst, ale – a to je velmi důležité – výrazně zvýšila základní ukazatele spolehlivosti, když navýšila kapitál. Jeho objem v roce 2016 vzrostl z 255 % na 386 % normativní výše vyžadované regulátorem.“

  * Podle ruských účetních standardů (RSBU).

  Zpět na tiskové zprávy