Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

    PPF Life Insurance: růst předepsaného pojistného v 1. čtvrtletí roku 2015 navzdory složité situaci na trhu
    20/05/2015

    Společnost PPF Life Insurance zveřejnila výsledky své činnosti za 1. čtvrtletí roku 2015. Celková výše předepsaného pojistného v uvedeném období dosáhla 668,9 mil. rublů. Výnosy z dlouhodobých spořicích a penzijních plánů srovnatelné s výsledky za rok 2014 dosáhly výše 658 mil. rublů, což oproti odpovídajícímu období minulého roku představuje nárůst o 2,4 %.

    Vít Sedláček, předseda představenstva společnosti PPF Life Insurance, prohlásil: „Nová ekonomická situace vnesla na trh životního pojištění problémy, ale i nové příležitosti. My jsme v této situaci identifikovali další podněty pro rozvoj naší společnosti a v prvním čtvrtletí roku 2015 jsme je začali naplňovat. V době ekonomické nestability lidé upřednostňují životní jistoty a chtějí mít záruky včasné finanční podpory v případě zdravotních obtíží. Proto jsme našim klientům vyšli vstříc a zdokonalenou nabídkou pojistných produktů jsme se přizpůsobili jejich změněným potřebám. Společným rysem všech našich nových produktů je téma boje se závažnými chorobami. Tento směr pro nás nepředstavuje jen produktovou inovaci, nýbrž i strategický směr, který zapadá do našeho úsilí přispívat k ochraně zdraví obyvatel. V tomto směru budeme i nadále vyhledávat nové příležitosti na trhu, rozvíjet náš hlavní prodejní kanál a zdokonalovat poskytované služby.“

    Zpět na tiskové zprávy