Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF Life Insurance: růst nejdůležitějších ukazatelů pokračuje
  12/08/2015

  Životní pojišťovna PPF Life Insurance zveřejnila výsledky své činnosti za první pololetí roku 2015. Celková výše předepsaného pojistného v uvedeném období dosáhla 1,36 mld. rublů, což představuje zvýšení o 5,8 %. Výnosy z dlouhodobých spořicích programů dosáhly výše 1,1 mld. rublů a z penzijního pojištění pak 225,6 mil. rublů.

  Za sledované pololetí společnost vyplatila pojistné plnění u 5 399 pojistných událostí. Celková vyplacená částka se zvýšila o 12,1 % na 522 mil. rublů.

  Ke dni 30. června 2015 činily pojistné rezervy společnosti 6,37 mld. rublů, což je o 1,3 % více než v prvním pololetí roku 2014. Dokladem vysoké míry finanční stability společnosti bylo červencové prodloužení ratingu А++ (mimořádně vysoká úroveň spolehlivosti) na období let 2015–2016.

  Předseda představenstva společnosti PPF Life Insurance Vít Sedláček prohlásil: „Produkty životního pojištění jsou aktuální neustále. Rodinám umožňují získat finanční ochranu před následky nepříznivých událostí a zdravotních problémů, zejména onkologických onemocnění, která jsou v současné době jednou z nejčastějších příčin úmrtí v Rusku.

  I ve druhém pololetí se budeme držet naší zvolené strategie a nadále aktivně rozvíjet nabídku našich produktů. Zejména se zaměříme na rozšíření pojistné ochrany před závažnými chorobami. Budeme také pokračovat v investicích do našeho základního prodejního kanálu – agenturní sítě, kde se zaměříme na zdokonalování profesních dovedností našich finančních poradců.“

  Zpět na tiskové zprávy