Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF Group vstupuje do zemědělského podnikání v Rusku
  27/07/2011

  PPF Group N.V.  oznamuje, že prostřednictvím své dceřiné společnosti Bavella B.V. nabyla 100 % akcií ruského zemědělského holdingu RAV Agro-Pro se sídlem ve Voroněži. Na transakci se jako spoluinvestor účastní mezinárodní investiční fond RP Capital, který má 20% podíl ve společnosti Bavella B.V. Cena ani další detaily transakce se po dohodě zúčastněných stran nezveřejňují. Transakce již byla schválena příslušnými ruskými regulátory.
   
  Holding RAV Agro-Pro patří k předním zemědělským podnikům tzv. 'černozemní' oblasti středního a jižního Ruska. V rostlinné výrobě hospodaří na 164,5 tisících hektarů půdy v regionech Voronež, Orel, Penza, Rostov na Donu a Kursk. Společnost má dále významné kapacity v živočišné výrobě, která tak tvoří základ vertikální integrace v zemědělské produkci, s obrovským potenciálem pro budoucí růst.
   
  V souladu se strategií odvětvové diverzifikace svého podnikání vstupuje tak skupina PPF do nového, slibného segmentu - z hlediska potenciálního růstu. Jejím cílem je zvýšit efektivitu ruského agroholdingu jak přenosem know-how  od mezinárodního managementu se znalostí trhů srovnatelné velikosti, tak i zásadními procesními změnami.

  Zemědělství je tradičním odvětvím ruské ekonomiky a jeho rozvoj hraje důležitou roli ve zvyšování životní úrovně tamního obyvatelstva.Tato investice je dalším potvrzením postavení PPF jako jednoho z významných zahraničních investorů do reálné ekonomiky Ruska.

  Zpět na tiskové zprávy