Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

    PPF Group N.V. získala 2,02 procenta akcií pojišťovny Generali
    13/04/2010

    PPF Group N.V. oznamuje, že přímo i nepřímo prostřednictvím své 100% dceřiné společnosti Anthiarose Ltd. realizovala nákup celkem 31 448 841 ks akcií Assicurazioni Generali. Výsledkem akvizice je získání podílu PPF Group na kapitálu největší italske pojistovny, a to ve výši 2,02 procenta. Akcie Generali pokládá PPF za investici, která svým nízkým rizikovým profilem vhodně doplňuje investiční strategii Skupiny.

    Zpět na tiskové zprávy