Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF Group N.V. oznamuje své finanční výsledky za první pololetí 2017
  07/11/2017

  Stáhnout soubor PDF

  V prvním pololetí letošního roku zvýšila skupina PPF celkový objem svých aktiv, a to na téměř 35 miliard eur. Čistý zisk skupiny PPF vzrostl ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 18 %.

  Hlavní ukazatele:

  • Skupina PPF vygenerovala za první pololetí roku 2017 čistý zisk ve výši 293 milionů eur (k 30. 6. 2016 dosáhl čistý zisk 248 milionů eur)
  • Celková aktiva Skupiny činila ke konci pololetí 34,762 miliardy eur (27,041 mld. eur k 31. 12. 2016)
  • Vlastní kapitál připadající na akcionáře k 30. 6. 2017 činil 6,548 miliardy eur (k 31. 12. 2016 činil 6,361 mld. eur).

  „V prvním pololetí se především významně navýšila bilanční suma Skupiny. Nejvíce k tomu přispěla pokračující expanze  Home Creditu  a růst bilanční sumy PPF banky. V ostatních oborech, kde je Skupina aktivní, byl vývoj dle našeho očekávání stabilní. Počet zaměstnanců společností skupiny PPF v letošním prvním pololetí překročil historickou hranici 150 tisíc lidí,“ komentovala aktuální výsledky finanční ředitelka Kateřina Jirásková.

  Zpět na tiskové zprávy