Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF Group N.V. oznamuje své auditované konsolidované finanční výsledky k 31. 12. 2016 podle IFRS
  05/06/2017

  Stáhnout soubor PDF

  Celkový objem aktiv skupiny PPF překročil koncem loňského roku částku 27 miliard eur, čistý zisk přesáhl 1 miliardu eur.

  Hlavní ukazatele:

  • Aktiva Skupiny k poslednímu dni loňského roku překročila výši 27 miliardy eur, což v meziročním srovnání představuje nárůst o 25 % (21,6 mld. eur k 31. 12. 2015).
  • Vlastní kapitál připadající na akcionáře k 31. 12. 2016 činil 6,4 miliardy eur
   (k 31. 12. 2015 činil 5,2 mld. eur).
  • Skupina PPF dosáhla za rok 2016 čistého zisku ve výši 1,1 miliard eur, z čehož více než jedna třetina byla tvořena jednorázovými operacemi.

   „V loňském roce jsme zaznamenali výrazný nárůst hlavních finančních ukazatelů, a to zejména díky expanzi Home Creditu v Asii a stabilizaci na ruském trhu. Pozitivní výsledky vykazují opět naše české banky, PPF banka i Air Bank, i naše strategické telekomunikační aktivum, infrastrukturní společnost CETIN. Rok 2016 byl rokem investic do inovativních projektů, vyhledávání nových obchodních příležitostí, ale také rokem, kdy jsme část našich aktiv úspěšně prodali, například Eldorado v Rusku nebo některé projekty v oblasti nemovitostí,“ komentovala výsledky za rok 2016 Kateřina Jirásková, finanční ředitelka skupiny PPF.

  Zpět na tiskové zprávy