Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF Group N.V. oznamuje své auditované konsolidované finanční výsledky k 31. 12. 2015 podle IFRS
  06/06/2016

  Stáhnout soubor PDF

  Celkový objem aktiv skupiny PPF překročil koncem loňského roku 21,6 miliardy eur. Výnosy činily téměř 6 miliard eur a čistý zisk skupiny PPF přesáhl 350 milionů eur.

  Hlavní ukazatele:

  • Výnosy skupiny PPF dosáhly 5,941 miliardy eur. 
  • Vlastní kapitál připadající na akcionáře k 31. 12. 2015 činil 5,163 miliardy eur
  • (k 31. 12. 2014 činil 4,879 mld. eur).
  • Aktiva Skupiny k poslednímu dni loňského roku dosáhla výše 21,611 miliardy eur a zůstala v meziročním srovnání na podobné úrovni jako v roce 2014 (21,893 mld. eur k 31. 12. 2014).
  • Skupina PPF vygenerovala za rok 2015 čistý zisk ve výši 352 milionů eur.

   „Skupina v roce 2015 těžila z teritoriální i obchodní diverzifikace svých aktivit. V odvětví telekomunikací jsme úspěšně rozdělili společnost O2. CETIN se tak stal strategickou součástí Skupiny. Druhé naše klíčové aktivum, Home Credit, se podařilo stabilizovat díky růstu v Asii a úsporným opatřením v naší ruské bance,“ komentovala výsledky za rok 2015 Kateřina Jirásková, finanční ředitelka skupiny PPF.

  Zpět na tiskové zprávy