Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF Group N.V. oznamuje své auditorem ověřené, konsolidované finanční výsledky k 30. 6. 2018 podle IFRS
  06/11/2018

  Stáhnout soubor PDF

  Celkový objem aktiv skupiny PPF dosáhl v polovině letošního roku téměř 38 miliard eur, čistý zisk činil 220 milionů eur.


  Hlavní ukazatele

  • Skupina PPF vygenerovala za první pololetí roku 2018 čistý zisk ve výši 220 milionů eur (k 30. 6. 2017 dosáhl čistý zisk 293 milionů eur).
  • Celková aktiva Skupiny ke konci pololetí činila 37,9 miliardy eur (38,2 k 31. 12. 2017).
  • K 30. 6. 2018 dosáhl vlastní kapitál připadající na akcionáře stejné výše jako na konci roku 2017, tedy 6,9 miliardy eur.


  Aktuální finanční výkazy jsou k dispozici na webových stránkách Skupiny na adrese: www.ppf.eu/cs/financni-vykazy
   

  Zpět na tiskové zprávy