Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF Group N.V. oznamuje své auditované konsolidované finanční výsledky k 31. 12. 2013 podle IFRS
  30/05/2014

  Stáhnout soubor PDF

  Celkový objem aktiv skupiny PPF činil koncem loňského roku 20,9 miliardy eur. Výnosy přesáhly 6,2 miliardy eur a čistý zisk vykázala skupina PPF ve výši 450 milionů eur.

  Hlavní výsledky:

  • Výnosy skupiny PPF meziročně vzrostly o 1,25 miliardy euro (+ 25 %) na úroveň 6 283 milionů euro.
  • Vlastní kapitál připadající na akcionáře k 31. 12. 2013 činil 5,1 mld. eur (k 31. 12. 2012 5,3 mld. eur).
  • Aktiva skupiny se k poslednímu dni loňského roku meziročně snížila o 3 % na hodnotu 20 903 mil euro.
  • Skupina PPF vygenerovala za rok 2013 čistý zisk ve výši 450 milionů euro. V porovnání s rokem 2012 se jedná o srovnatelný výsledek z vlastního podnikání. Na mimořádné hodnotě čistého zisku roku 2012, který činil 727 milionů eur, se - kromě výsledku vlastního podnikání - podílel především zisk z prodeje aktiv.

  „Pokračovali jsme v teritoriální a oborové diverzifikaci skupiny, významně se rozrostlo portfolio našich realitních investic, a to i směrem do západní Evropy - zejména akvizicí řady kancelářských budov v Nizozemí. Již v roce 2013 jsme začali činit opatření reagující na hospodářské zpomalování a změny v regulaci bankovnictví v Rusku tak, abychom snížili dopad na výkonnost našich klíčových aktiv. Zhoršené ukazatele Home Credit v Rusku částečně vyvažují rostoucí čísla v Asii, zejména za poskytování finančních služeb v Číně a ve Vietnamu. Hodnoty z nejvýznamnější loni oznámené investice, 65,9 % v O2 v ČR a na Slovensku, ve výsledcích ještě nefigurují,” komentovala výsledky za rok 2013 Kateřina Jirásková, finanční ředitelka skupiny PPF.

  Zpět na tiskové zprávy