Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF Group N.V. oznamuje své auditované konsolidované finanční výsledky k 31. 12. 2012 podle IFRS
  04/06/2013

  Stáhnout soubor PDF

  Celkový objem aktiv skupiny PPF činil koncem loňského roku 21,5 miliardy eur. Výnosy dosáhly 5 miliard eur a čistý zisk vykázala skupina PPF na úrovni 727 milionů eur.

  Hlavní finanční ukazatele
  v mil. EUR, na základě IFRS 2012 2011
  Aktiva 21 538 14 357
  Vlastní kapitál (připadající akcionářům) 5 327 4 268
  Výnosy 5 033 3 589
  Zisk po zdanění (připadající akcionářům) 727 216
   
  • Na vývoji hodnoty aktiv, která vzrostla k 31. 12. 2012 na 21,5 miliardy eur, se podílelo především odvětví bankovnictví a finančních služeb.
  • Skupina PPF vytvořila jednorázový zisk připadající akcionářům ve výši 727 milionů eur, na kterém se - kromě výsledku vlastního podnikání - podílel především zisk z prodeje aktiv.
  • V roce 2012 Skupina prodala své podíly v ruské Nomos-Bank či v Sazce. Pokračovala expanze Home Credit zejména v Rusku a na nových asijských trzích. Divize real estate zahájila rozsáhlé stavební projekty v Moskvě a Praze.

   

  „Výsledky roku 2012 ovlivnil především prodej 50% podílu v Sazce. Vliv měly i výsledky dlouhodobé práce na zvyšování hodnoty našich klíčových aktiv. V rámci skupiny Home Credit se na výsledku hlavní měrou opět podílela ruská Home Credit & Finance Bank. Ukazatele zlepšily i další regiony včetně Asie, stejně jako ostatní klíčová odvětví, kde skupina PPF působí,“ komentovala výsledky Kateřina Jirásková, finanční ředitelka skupiny PPF.

  Zpět na tiskové zprávy