Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF Group N.V. oznamuje své auditované konsolidované finanční výsledky k 31. 12. 2010
  10/06/2011

  Stáhnout soubor PDF

  PPF Group N.V. (dále jen “Skupina” nebo “skupina PPF”) oznamuje své auditované konsolidované finanční výsledky k 31. 12. 2010 podle mezinárodních standardů IFRS.

  Čistý zisk za rok 2010 dosáhl částky 336 milionů eur.

  Shrnutí roku 2010

  • Skupina PPF dosáhla čistého zisku k rozdělení akcionářům ve výši 336 milionů eur.
  • Vlastní kapitál skupiny PPF vzrostl o 500 milionů eur, především díky posilování národních měn, zejména rublu vůči euru.
  • PPF potvrdila své postavení jedné z největších investičních skupin ve střední a východní Evropě; skupina je dnes lépe odvětvově diverzifikována a je silnější než kdykoli předtím.
  • Skupina PPF úspěšně realizuje svou investiční strategii zaměřenou na velké projekty (min. 100 milionů eur), a to jak samostatně, tak ve spolupráci se strategickými partnery.

  „Věnovali jsme velkou pozornost restrukturalizaci a diverzifikaci našich aktiv, stejně jako přípravě a spuštění řady nových investic, především ve střední Evropě a v Asii. Během roku 2010 jsme neuskutečnili žádný významný prodej, ale dokončili jsme řadu dílčích kroků k vlastnické optimalizaci jednotlivých aktiv, dokončili jsme obrat Eldorada k transparentní a ziskové společnosti.
  Dokladem tohoto úsilí je fakt, že i v roce, kdy Skupina neuskutečnila žádný exit, jí roste zisk a že je vytvářen výnosy z pokračujících operací. To ukazuje naši schopnost generovat stabilní výnosy i v obdobích, kdy jednotlivé projekty budujeme, či restrukturalizujeme.“

  Jiří Šmejc, akcionář skupiny PPF

  Klíčové finanční ukazatele

  • Čistý zisk z pokračujících operací vzrostl o 22 % a dosáhl rekordní částky 337 milionů eur.
  • Celkový objem aktiv vzrostl o 15 %: z 10,802 miliardy eur k 31. 12. 2009 na 12, 383 miliardy eur k 31. 12. 2010.
  • Celkový objem vlastního kapitálu vzrostl o 13 %: na 4,454 miliardy eur k datu 31. 12. 2010, v porovnání s 3,955 miliardy eur na konci roku 2009.
  • Čistý zisk skupiny PPF za rok 2010 z pokračujících operací představuje – další rok po sobě - nejvyšší hodnotu dosaženou během posledních let. Nárůst zisku byl ovlivněn především zvýšenou ziskovostí skupiny Home Credit a pokračující restrukturalizací ruského retailového řetězce Eldorado.

  Zpět na tiskové zprávy