Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF Group N.V. oznamuje konsolidované finanční výsledky za 1. pololetí 2011
  31/10/2011

  Skupina PPF v prvním pololetí 2011 připravila řadu významných transakcí; zisk připadající na akcionáře Skupiny činil 150 milionů eur

  Klíčové údaje:

  • Vlastní kapitál Skupiny PPF vzrostl oproti 31. 12. 2010 o 340 milionů eur a dosáhl k 30. červnu 2011 téměř 4,8 miliardy eur.
  • Aktiva Skupiny PPF vzrostla oproti konci roku 2010 o více než 360 milionů eur a k 30. červnu 2011 dosáhla 12,74 miliard eur.
  • Zisk připadající na akcionáře Skupiny PPF k 30. červnu 2011 činil 150 milionů eur.
  • Výsledky, vykázané podle mezinárodních účetních standardů (IFRS), byly prověřeny KMPG.

  “Pokračovali jsme v obchodním rozvoji všech našich klíčových majetkových účastí napříč teritorii, zejména pak v maloobchodu a těžbě nerostů v Rusku.  Všechna aktiva vykázala růst výnosů, což opakovaně potvrzuje schopnost Skupiny PPF generovat významný, udržitelný zisk z běžné činnosti jejích firem, a nejen z jednorázových investičních transakcí. V letošním roce jsme také připravili několik významných transakcí, ať už se jednalo o uvedení NOMOS banky na londýnskou burzu v měsíci dubnu či o akvizici 100 % ruského maloobchodního řetězce Eldorado, dokončenou v září. V letošním prvním pololetí jsme také učinili první kroky k expanzi našeho modelu spotřebitelského financování na nové trhy v Asii.”
  Jiří Šmejc, akcionář skupiny PPF

  Finanční výsledky

  6M 2011
  EUR mil
  Aktiva celkem
  12 744
  Vlastní kapitál (celkem)
  4 795
  Zisk připadající na akcionáře Skupiny PPF
  150

  Konsolidované finanční výkazy PPF Group N.V. za 1. pololetí 2011 jsou k dispozici na http://www.ppf.eu/cz/financni-vysledky/financni-vykazy.html

  Zpět na tiskové zprávy