Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF Group N.V. oznamuje finanční výsledky za rok 2007
  13/05/2008

  PPF Group N.V. dnes oznámila auditované konsolidované finanční výsledky za rok 2007. Skupina pokračovala v růstu v souladu se strategií expanze a posílila své aktivity v oblasti finančních služeb na trzích Ruska, České republiky, Slovenska, Ukrajiny, Kazachstánu, Běloruska, Číny a Vietnamu.

  • Konsolidovaná aktiva vzrostla o 19,3 % z 224 mld. Kč v roce 2006 na 268 mld. Kč v roce 2007
  • Konsolidovaný vlastní kapitál vzrostl o 12,1 % z 34 mld. Kč v roce 2006 na 38 mld. Kč v roce 2007
  • Konsolidovaný zisk v roce 2007 činil 6,8 mld. Kč oproti 11 mld. Kč v roce 2006

  Rozdílná míra zisku v jednotlivých letech byla ovlivněna především jednorázovými výnosy z prodeje významných aktiv (eBanka, podíl ve stavební spořitelně Modrá pyramida) v roce 2006. Čistý zisk v roce 2007 pak ovlivnila pokračující výrazná expanze na nových trzích, především v Číně, kde skupina zahájila poskytování služeb spotřebitelského financování pod značkou Home Credit, a částečně také pokles kapitálových trhů ve druhé polovině roku 2007.

  Finanční výsledky za rok 2007 nezahrnují dopad transakce se skupinou Generali, která byla dokončena až v lednu 2008. Výsledkem této transakce je vytvoření nového subjektu, Generali PPF Holding B.V., do kterého obě skupiny vložily svá pojišťovací aktiva v regionu střední a východní Evropy. Následně skupina PPF prodala část podílu v tomto holdingu tak, že konečný podíl skupiny PPF v holdingu činí 49 % a podíl Generali 51 %. Efekt této transakce se plně promítne do výsledku roku 2008.

  Plné znění konsolidovaných finančních výkazů PPF Group N.V. za rok končící 31. 12. 2007 je k dispozici na www.ppfgroup.nl

  Poznámka pro editory a kontakt pro další info rmace:

  Mezinárodní finanční skupina PPF se zaměřuje především na spotřebitelské financování a retailové bankovnictví pod značkou Home Credit. Skupina dále aktivně vyhledává investiční příležitosti a realizuje strategické investice na rostoucích trzích střední a východní Evropy a Asie. Prostřednictvím podílu v Generali PPF Holdingu je skupina PPF účastníkem trhu pojišťovnictví ve střední a východní Evropě. Za 17 let své existence se skupina PPF stala jedním z předních mezinárodních finančních investorů s hodnotou spravovaných aktiv převyšující 268 mld. korun. Skupina PPF má svoji korporátní vlastnickou a řídicí strukturu umístěnou v Nizozemsku. Klíčovou holdingovou společností skupiny PPF, na jejíž úrovni jsou přijímána strategická rozhodnutí týkající se činnosti celé skupiny, je společnost PPF Group N.V. se sídlem v Amsterdamu.

  Zpět na tiskové zprávy