Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF Group N. V. oznamuje své konsolidované, auditorem ověřené finanční výsledky k 30. 6. 2019 podle IFRS
  04/11/2019

  Stáhnout soubor PDF

  Celkový objem aktiv skupiny PPF překročil v polovině letošního roku částku 47 miliard eur, čistý zisk činil 573 milionů eur.

  Hlavní ukazatele

  • Aktiva skupiny PPF ke konci pololetí 2019 činila 47,3 miliardy eur (45,1 miliardy eur k 31. 12. 2018).
  • Vlastní kapitál připadající na akcionáře k 30. 6. 2019 dosáhl 8,3 miliardy eur (7,5 miliardy eur k 31. 12. 2018).
  • Skupina PPF vykázala za první polovinu roku 2019 čistý zisk ve výši 573 milionů eur (v prvním pololetí 2018 byl čistý zisk 220 milionů eur).
  Poznámky pro editory:

  PPF
  Skupina PPF investuje do řady odvětví od finančních služeb přes telekomunikace, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. PPF působí v Evropě, Asii a Severní Americe. Skupina vlastní aktiva ve výši více než 47 miliard eur (k 30. 6. 2019).

  Skupina PPF k 30. 6. 2019 zaměstnávala celosvětově téměř 160 000 lidí. Společnosti v České republice evidovaly zhruba 15 000 zaměstnanců. 

  Aktuální finanční výkazy jsou k dispozici na webových stránkách Skupiny na adrese: www.ppf.eu/cs/financni-vykazy

   

  Zpět na tiskové zprávy