Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF Group N. V. oznamuje konsolidované, auditorem ověřené finanční výsledky k 31. 12. 2019 podle IFRS
  02/06/2020

  Stáhnout soubor PDF

  Celkový objem aktiv skupiny PPF na konci loňského roku dosáhl 48,6 miliard eur, čistý zisk za rok 2019 překročil 1 miliardu eur.

  Hlavní ukazatele

  • Aktiva Skupiny k poslednímu dni roku 2019 dosáhla 48,6 miliard eur, což
  • v meziročním srovnání představuje nárůst o 8 % (45,1 mld. eur k 31. 12. 2018).
  • Vlastní kapitál připadající na akcionáře k 31. 12. 2019 činil 8,8 miliardy eur (7,5 mld. eur k 31. 12. 2018).
  • Čistý zisk za rok 2019 dosáhl výše 1 005 milionů eur, v meziročním srovnání vzrostl o 16 % (za rok 2018 činil čistý zisk 865 milionů eur).

   „Rok 2019 byl pro skupinu PPF dalším úspěšným rokem. Hlavní aktiva napříč sektory spotřebitelského financování, bankovnictví, telekomunikací i nemovitostí opět vykázala stabilní ziskovost. Klíčová byla jak ziskovost finančního holdingu, tak i našeho telekomunikačního byznysu, kde se již naplno projevila akvizice aktiv Telenoru v Maďarsku, Bulharsku, Srbsku a Černé hoře. Potvrdila se tím správnost naší dlouhodobé strategie diverzifikovat portfolio nejen oborově, ale i geograficky. Díky tomu, ale i díky výsledkům z předešlých let a dlouholetým zkušenostem, je skupina PPF připravena zvládnout i očekávané zpomalení světové ekonomiky v roce 2020,“ komentovala výsledky Kateřina Jirásková, finanční ředitelka skupiny PPF.

  Zpět na tiskové zprávy