Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF GATE se stane sídlem skupiny PPF v ČR
  27/11/2007

  Moderní kancelářské prostory pro řadu společností skupiny PPF nabídne nová reprezentativní budova v Praze 6. Na začátku Evropské třídy, nedaleko Vítězného náměstí, se dokončuje objekt, který ponese jméno PPF GATE. Vlastníkem polyfunkčního objektu je stejnojmenná společnost, patřící PPF Group N.V.

  Předpokládaný termín stěhování do nových prostor je druhé čtvrtletí roku 2008. Své sídlo zde budou mít stávající firmy skupiny PPF, které dosud působí na různých adresách v Praze. Tato změna se netýká společností ze skupiny České pojišťovny, která buduje své sídlo v Praze 4-Pankráci.

  PPF GATE nabídne atraktivní prostor až 20 000 m2 pro téměř tisíc lidí – zaměstnanců společností skupiny PPF i budoucích nájemců dalších kancelářských a obchodních ploch v sedmi nadzemních podlažích. Garáže s více než 200 parkovacími místy i skladovacími prostorami se plánují ve třech podzemních podlažích. Součástí projektu PPF GATE je také úprava nejbližšího okolí budovy.

  Změna sídla skupiny PPF v ČR bude znamenat mimo jiné zvýšení daňových výnosů v řádu desítek milionů korun pro městskou část Praha 6. Skupina PPF se rozhodla, že bude sídlit právě v této dynamické městské části, která má strategickou polohu vzhledem k blízkosti centra, mezinárodního letiště i důležitých dopravních tahů.

  Skupina PPF se hodlá zaměřit na dlouhodobé budování vztahů s městskou částí a podílet se tak na jejím rozvoji. Jako významný subjekt české ekonomiky hodlá skupina PPF společně s orgány samosprávy Prahy 6 hledat oblasti společného zájmu, ať už půjde o rozvojové projekty, občanskou vybavenost či veřejně prospěšné aktivity.

  Zpět na tiskové zprávy