Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF dementuje nepravdivé informace Lidových novin o platech v PPF bance
  16/04/2019

  Stáhnout soubor PDF

  V dnešním vydání deníku Lidové noviny byla v článku o výši platů bankéřů v České republice zveřejněna lživá informace o výši platů zaměstnanců PPF banky. Není pravda, že pět z osmi nejlépe placených bankéřů v ČR (částkou nad jeden milion euro) pracují v PPF bance. Redaktoři Lidových novin si bohužel nijak neověřili informace, které publikují. Proti vydavateli zahájí PPF právní kroky.

  Není pravda, jak se v článku uvádí, že tuzemské banky posílají informace o platech svých manažerů ČNB. Ve skutečnosti je samy jedenkrát ročně uveřejňují na svých webových stránkách. Dále není pravda, jak se uvádí v článku, že “většina nejlépe placených bankéřů v ČR, konkrétně pět, pracuje v PPF bance”.

  Skutečnost je taková, že tito lidé pracují ve skupině PPF, konkrétně v části skupiny PPF Financial Holdings, která zastřešuje veškeré celosvětové finanční aktivity skupiny PPF, tedy včetně Home Creditu, a která je na konsolidované bázi dohlížena Českou národní bankou. Uvedených pět lidí přitom pracuje pro skupinu Home Credit ve vedení jednotlivých firem, čtyři z nich v zahraničí mimo EU.

  Zpět na tiskové zprávy