Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF čelí v Srbsku lživé kampani a je účelově zatahována do letitého sporu mezi United Group a Telekomem Srbija
  03/02/2021

  Stáhnout soubor PDF

  Společnost Telenor Serbia, která je součástí telekomunikačních aktivit skupiny PPF ve střední a východní Evropě, se v posledních dnech stala v Srbsku terčem pomlouvačné kampaně ze strany konkurenční společnosti United Group, která tvrdí, že uzavřená dohoda o obchodní spolupráci mezi Telenorem Serbia a Telekomem Srbija má za cíl likvidaci nezávislých srbských médií. PPF zcela odmítá tato obvinění, ohrazuje se proti tomuto zneužívání otázky nezávislosti médií v čistě obchodním sporu a konstatuje následující fakta:

  1. Společnost United Group, pro kterou je srbský trh zcela zásadní (43 % jejího cash flow), vede se státní společností Telekom Srbija tříletý konkurenční boj.
  2. Uzavřená dohoda mezi Telenorem Serbia a Telekomem Srbija je standardní obchodní smlouvou o pronájmu telekomunikační infrastruktury. Uzavření této smlouvy předcházelo oslovení dvou nejsilnějších hráčů na srbském trhu fixního připojení, Telekomu Srbija a SBB (United Group), s cílem pronajmout si od nich dodatečnou přenosovou kapacitu a nabízet na ní svým zákazníkům služby vysokorychlostního připojení k internetu a služby TV obsahu. Jednání s Telekomem Srbija vyústila v uzavření smlouvy, která plně respektuje veškeré v Srbsku platné právní předpisy a kterou teď má k posouzení místní regulační autorita. Společnost SBB (United Group) naopak nabídku na spolupráci v oblasti pevných linek i šíření jejích mediálních stanic Telenorem odmítla.
  3. United Group nyní obviňuje PPF z toho, že ve své síti nechce nabízet její mediální obsah, odvolává se na ohrožení nezávislosti médií a vede proti PPF účelově vykonstruovaný mediální boj.  
  4. Skupina PPF převzetím Telenoru Serbia a všemi svými obchodními aktivitami v oblasti telekomunikací ve střední a východní Evropě sleduje výhradně obchodní cíle. Chceme dodávat našim zákazníkům špičkové a inovativní služby a také přispívat k další liberalizaci místního trhu. Podporujeme rovněž profesionální a svobodná média a garantujeme vyvážené a profesionální zpravodajství i z titulu vlastnictví sítě televizí CME. Usilujeme tedy o pravý opak toho, z čeho nás United Group prostřednictvím televize N1 a dalších médií, která v Srbsku vlastní, účelově obviňuje.
  5. Proti vzneseným obviněním ze strany United Group se bude skupina PPF, respektive Telenor Serbia bránit právní cestou.

   

  Další informace poskytne:
  Jitka Tkadlecová
  mluvčí skupiny PPF
  T +420 725 461 574
  tkadlecova@ppf.eu

   

  Zpět na tiskové zprávy