Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF bude vydávat regionální týdeníky, doplní je zpravodajstvím na Internetu
  15/04/2009

  Společnost PPF Media, součást skupiny PPF, oznamuje, že zahájí v červnu letošního roku vydávání regionálních týdeníků a webových zpravodajských stránek ve vybraných okresech České republiky. Síť regionálních médií vzniká v rámci mediálního projektu PPF, který zahrnuje také Mezinárodní školicí středisko pro multimédia v Praze.

  Pod názvem Naše adresa začne v první vlně vycházet několik týdeníků v severních Čechách a na střední Moravě. Tištěné noviny doplní síť webových stránek věnovaných jednotlivým regionům a obcím.

  Ladislav Bartoníček, akcionář skupiny PPF, uvedl: „PPF má dlouhodobou zkušenost s podnikáním v oblasti médií. Jako investor, který dokázal, že umí o aktiva pečovat, ale zároveň je budovat na zelené louce, vidíme v regionálních médiích příležitost.“

  Roman Gallo, ředitel pro mediální strategie PPF, zdůraznil: “Věříme, že propojení on-line a tištěných médií představuje budoucnost tohoto oboru. Chceme v praxi dokázat, že to na českém trhu jde. Zkušenosti našeho týmu a podpora PPF znamenají dobré předpoklady pro úspěšnou realizaci projektu. Mezinárodní školicí středisko v Praze pro něj navíc vytváří pevný základ ve spolupráci s renomovanými partnery ze světa.”

  Partnery mediálního projektu PPF jsou Světová asociace novin (WAN), Google a Atex, největší světový dodavatel redakčních systémů.

  Kontakt pro další informace:

  Alexej Bechtin
  tiskový mluvčí PPF
  Tel. +420 224 174 396
  E-mail: bechtin@ppf.cz

  Zpět na tiskové zprávy