Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF banka zvolila nové členy představenstva
  03/11/2016

  Dozorčí rada PPF banky a.s. zvolila s účinností od 2. listopadu 2016 dva nové členy představenstva PPF banky: Ing. Gabrielu Mošovskou, ředitelku divize řízení rizik PPF banky a.s. a Ing. Igora Kottmana, ředitele divize obchodu PPF banky a.s. Představenstvo společnosti se tak rozšířilo ze tří na pět členů.

  Ing. Gabriela Mošovská, MBA 
  Vystudovala obor Hospodářská politika na Vysoké škole ekonomické. Při studiích pracovala v investiční společnosti Lifox a.s. na pozici analytika, poté ve skupině České pojisťovny a.s. jako senior analytik a člen představenstva Tesla Votice a.s. V letech 1998 - 2004 působila v Raiffeisen Bank Praha a.s. v divizi řízení rizik, naposledy jako vedoucí Oddělení korporátních analýz. V roce 2005 zakončila MBA studium na Sheffield Hallam University, UK. Od roku 2004 působila v Raiffeisen International Bank-Holding AG ve Vídni, v různých pozicích, naposledy jako Deputy Head of Network Credit Management & Team Coordinator CIS do mateřské dovolené v roce 2007. Od roku 2008 působila v Raiffeisen Bank International AG jako Director Credit Risk – Construction and Real Estate. 

  Ing. Igor Kottman 
  Studoval na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Bratislavě. Pracoval v ŽOS Zvolen a poté na Ministerstvu zahraničních věcí SR. Od roku 1994 pracoval na různých pozicích v podnikovém bankovnictví v Citibank v Čechách, na Slovensku, Ugandě a v Ruské Federaci. Od roku 2009 pracoval jako Citi Country Officer v Citibank Europe plc, pobočka zahraniční banky na Slovensku.

  Zpět na tiskové zprávy