Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF banka zveřejnila hospodářské výsledky za rok 2018
  09/05/2019

  Stáhnout soubor PDF

  Hlavní finanční ukazatele v roce 2018:

  • čistý zisk činil 2 202 mil. Kč, to je o 681 mil. Kč více než v roce 2017;
  • vlastní kapitál banky se v meziročním srovnání zvýšil o 15 % a dosáhl 11,6 mld. Kč;
  • rentabilita vlastního kapitálu banky překročila 20 %;
  • bilanční suma mírně vzrostla a dosáhla výše 235 mld. Kč;
  • za rok 2018 PPF banka odvedla na dani z příjmu 487 mil. Kč;
  • na dobročinné projekty vloni banka věnovala přes 200 mil. Kč.

  „Loňský rok pro nás byl mimořádně úspěšný. Podařilo se nám udržet vysokou efektivitu hospodaření, podíl provozních nákladů na výnosech poklesl na 32 procent,“ uvedl Petr Jirásko, generální ředitel PPF banky. „Velký důraz dáváme na zjednodušení a zrychlení zákaznických procesů. V roce 2018 jsme dokončili upgrade core systému a zahájili projekt nového internetového bankovnictví,“ dodal Petr Jirásko.

  Čistý úrokový výnos PPF banky se v meziročním srovnání zvýšil o 41 %: z 2 457 mil. Kč v roce 2017 na 3 468 mil. Kč v roce 2018. Výnosy z poplatků a provizí byly v loňském roce 132 mil. Kč. Čistý zisk z finančních operací dosáhl za rok 2018 hodnoty 362 mil. Kč. Vlastní kapitál PPF banky se zvýšil o téměř 15 % na 11 619 mil. Kč. Objem pohledávek za klienty vzrostl o necelá 4 % na úroveň 34,4 mld. Kč.

  PPF banka v roce 2018 dosáhla zisku před zdaněním 2 689 mil. Kč, což je meziroční zvýšení o 781 mil. Kč. Téměř 41% nárůst oproti roku 2017 je odrazem nadstandardních provozních výnosů, které zaznamenaly nejvyšší úroveň v historii banky, a to 3 965 mil. Kč. Výše aktiv ke konci roku 2018 byla 235 mld. Kč

  Zpět na tiskové zprávy