Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF banka zveřejnila hospodářské výsledky za rok 2015
  17/05/2016

  Stáhnout soubor PDF

  Hlavní finanční ukazatele pro rok 2015:

  • Čistý zisk činil 1 295 mil. Kč, tedy nárůst o 595 mil. Kč proti roku 2014.
  • Celková aktiva dosáhla výše 103 084 mil. Kč.
  • Objem úvěrů dosáhl výše 25 807 mil. Kč, což je nárůst o 10 % oproti předcházejícímu roku.
  • V loňském roce odvedla PPF banka 288 mil. Kč na dani z příjmu, o 95 mil. Kč víc než v roce 2014.

  „PPF banka v roce 2015 vygenerovala nejvyšší zisk za dobu své existence“, řekl Petr Jirásko, generální ředitel PPF banky. „Podařilo se toho dosáhnout i navzdory složité situaci na stagnujícím českém bankovním trhu, který je charakteristický nízkými úrokovými sazbami, nárůstem konkurence, přebytkem likvidity a poklesem marží,“ dodal.

  Čistý úrokový výnos poklesl meziročně o 18 % na 1 740 mil. Kč. Pokles je rovnoměrný jak u úrokových výnosů, tak u nákladů a souvisí s vývojem úrokových sazeb. Čisté výnosy z poplatků a provizí klesly v roce 2015 o 10 % na 253 mil. Kč. V roce 2015 PPF banka vykázala zisk z finančních operací ve výši 482 mil. Kč. Růst proti roku 2014 vyplývá z výrazného výsledku obchodování s cennými papíry a je také pozitivně ovlivněn zajišťováním úrokových výnosů.

  Celkové čisté výnosy z bankovních operací (bez započítání nákladů na opravné položky k poskytnutým úvěrům) překonaly o 400 mil. Kč úroveň roku 2014 a dosáhly 2,4 mld. Kč.

  PPF banka v roce 2015 dosáhla zisku před zdaněním 1 583 mil. Kč, což je proti roku 2014 zvýšení o 689 mil. Kč. V loňském roce odvedla PPF banka 288 mil. Kč na dani z příjmu.

  Čistý zisk v roce 2015 činil 1 295 mil. Kč, což je nárůst o 595 mil. Kč proti roku 2014.

  Mírný pokles objemu bilanční sumy o 5 % souvisí s řízením pasiv ke konci roku.

  Pohledávky za klienty vzrostly meziročně o 10 % na 25,8 mld. Kč a představovaly 25 % celkových aktiv.

  Hlavním zdrojem financování zůstaly závazky vůči klientům, které ke konci roku poklesly na 59 mld. Kč. Tento pokles byl kompenzován nárůstem závazků z dluhových cenných papírů, za kterým stojí zejména růst objemu depozitních směnek.

  Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) v roce 2015 činila 19,05 % a rentabilita celkových aktiv (ROAA) 1,17 %. Celková kapitálová přiměřenost v loňském roce vzrostla a dosáhla k 31. 12. 2015 hodnoty 14,85 %.

  Zpět na tiskové zprávy