Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF banka zveřejnila hospodářské výsledky za první pololetí roku 2018
  13/09/2018

  Stáhnout soubor PDF

  Hlavní finanční ukazatele k 30. 6. 2018:

  • Čistý zisk činil 1 385 mil. Kč, což představuje meziroční zvýšení o 15 %
  • Vlastní kapitál se ve srovnání s koncem roku 2017 zvýšil o 6 % a přesáhl 10,7  mld. Kč
  • Rentabilita vlastního kapitálu činila téměř 29 %
  • Bilanční suma banky dosáhla 191 mld. Kč.

  „První pololetí roku 2018 přineslo PPF bance opětovně vynikající výsledek hospodaření, jenž  pomáhá upevňovat její stabilní pozici na českém bankovním trhu. Čistý zisk dosáhl téměř 1,4  miliardy korun, což představuje rentabilitu vlastního kapitálu 29 procent,“ řekl Petr Jirásko, generální ředitel PPF banky. „Věřím, že tento trend se podaří udržet i do budoucna a že bude nadále pokračovat velmi dobrá výkonnost všech divizí PPF banky,” dodal.

  Čistý úrokový výnos v meziročním srovnání v pololetí 2018 a 2017 narostl o 44 %, na 1 581 mil. Kč. Čisté výnosy z poplatků a provizí za stejné období vzrostly o 12 %, na úroveň 98 mil. Kč. V prvním pololetí roku 2018 PPF banka vykázala čistý  zisk z finančních operací ve výši 511 mil. Kč, což je nárůst o 3 % oproti pololetí roku 2017.

  Objem úvěrů poskytnutých klientům přesáhl 32 mld. Kč, ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 se jedná o nárůst o 7 procent, navíc při  zachování efektivního hospodaření.

  PPF banka k 30. 6. 2018 dosáhla zisku před zdaněním 1 651 mil. Kč, což je ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 zvýšení o 495 mil. Kč, provozní výnosy za stejné období vzrostly o 509 mil. Kč, což odpovídá nárůstu o vice než 30 %.

  Zpět na tiskové zprávy