Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF banka zveřejnila hospodářské výsledky za první pololetí 2017
  21/09/2017

  “PPF banka v prvním pololetí letošního roku zaznamenala nárůst čistého zisku téměř o 30 % a rentabilita vlastního kapitálu v tomto období dosáhla 20,5 %. V současném prostředí nízkých úrokových sazeb a vysoké konkurence na bankovním trhu to svědčí o nadprůměrné ziskovosti a dobré efektivnosti hospodaření banky“, uvedl k výsledkům Petr Jirásko, generální ředitel společnosti PPF banka a.s.

  Vybrané ukazatele za první pololetí 2017:

  • Čistý zisk po zdanění dosáhl meziročně 941 mil. Kč, což ve srovnání s předchozím obdobím minulého roku představuje nárůst téměř o 30 %.
  • Kapitálová přiměřenost vzrostla k 30. 6. 2017 na 16,7 %.
  • Úvěry klientům vzrostly za sledované období na 30,4 miliardy Kč.


  Komentář:

  Za navýšením čistého zisku na 941 mil. Kč stojí zejména čisté úrokové výnosy, které vzrostly o 19 % na 1,1 mld. Kč, což je ve srovnání se stejným obdobím loňského roku nárůst o 181 mil. Kč.

  Celková kapitálová přiměřenost ke konci prvního pololetí roku 2017 vzrostla ve srovnání s koncem roku 2016 o 0,72 procentního bodu na 16,68 % a pohybuje se tak v bezpečném pásmu.

  Podíl provozních nákladů (bez odpisů) na provozních výnosech poklesl pod 30 % ve srovnání s pololetím roku 2016, kdy tento ukazatel dosáhl výše 36 %. Provozní náklady bez odpisů totiž vzrostly jen o 3 %, zatímco výnosy o 23 %, co značí dobrou provozní efektivnost banky.

  Zpět na tiskové zprávy