Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF banka zveřejnila hospodářské výsledky za první pololetí 2016
  16/09/2016

  “V prvním pololetí letošního roku posílila PPF banka svoji kapitálovou přiměřenost a zároveň se nám podařilo dosáhnout velmi uspokojivé výnosnosti vlastního kapitálu, která dosáhla téměř 20 %“, uvedl k výsledkům Petr Jirásko, generální ředitel společnosti PPF banka a.s.

  Vybrané ukazatele za první pololetí 2016:

  • Čistý zisk po zdanění za první polovinu roku 2016 dosáhl 714 mil. Kč, což představuje výnosnost na vlastní kapitál téměř 20 %.
  • Za první pololetí letošního roku vzrostla kapitálová přiměřenost na 18,5 %.
  • Úvěry klientům činily za sledované období 23,2 miliardy Kč.

  Komentář:

  I přes prostředí extrémně nízkých úrokových sazeb a vysoké konkurence na českém bankovním trhu se PPF bance podařilo navýšit úrokovou marži na 2,6 % a čisté úrokové výnosy tak meziročně vzrostly o 7 %.

  Kapitálová přiměřenost v prvním pololetí vzrostla o 3,7 procentního bodu na 18,5 % a pohybuje se tak v bezpečném pásmu.

  Efektivnost hospodaření Banky měřená poměrovým ukazatelem cost/income ratio, se i v prvním pololetí roku 2016 držela pod 30 %.

  Zpět na tiskové zprávy