Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF banka v pololetí s rekordním ziskem
  09/09/2015

  Stáhnout soubor PDF

  “PPF banka dosáhla za první pololetí 2015 svého historicky nejlepšího výsledku hospodaření, když její čistý zisk vzrostl meziročně o víc jak polovinu na 826 milionu korun. Za výrazným nárůstem stojí zejména růst zisku z obchodování s cennými papíry a zlepšující se rizikový profil portfolia,“ uvedl k výsledkům Petr Jirásko, generální ředitel společnosti PPF banka a.s.

  Vybrané ukazatele za první pololetí 2015:

  • Čistý zisk po zdanění za první polovinu roku 2015 dosáhl 826 mil. Kč, což je o 302 milionů více (58 %), než ve srovnatelném období minulého roku. 
  • Bilanční suma k 30. 6. 2015 v porovnání s koncem roku 2014 mírně poklesla na 105 miliard korun (-3 %).
  • Úvěry klientům činily za sledované období 30 miliard Kč a vklady přesáhly 74 miliard korun.

  Komentář:

  PPF bance se podařilo dosáhnout rekordního čistého zisku i přes prostředí extrémně nízkých úrokových sazeb a vysoké konkurence na českém bankovním trhu, které vedly k poklesu úrokových marží a k poklesu čistých úrokových výnosů. Naopak na růstu výsledku se podílel zejména zisk z finančních operací (314 mil. CZK v porovnání s -69 mil. CZK v pololetí loňského roku). Pozitivní vliv mělo také rozpuštění opravných položek.

  PPF banka v prvním pololetí 2015 dále posílila svoji kapitálovou vybavenost. Kapitálová přiměřenost v prvním pololetí vzrostla o 2,3 procentního bodu na 17,05 %, a pohybuje se tak v bezpečném pásmu. Výrazně převyšuje minimální úroveň danou regulací. 

  Rentabilita vlastního kapitálu (ROAE) v prvním pololetí 2015 vzrostla na 27,4 %, tzn. na vysoce nadprůměrnou úroveň. Výrazný růst zaznamenala i rentabilita celkových aktiv.

  V prvním pololetí se zlepšila i efektivnost hospodaření Banky měřená poměrovým ukazatelem cost/ income ratio, který poklesl na 27,9 % z 35 % v prvním pololetí 2014.

  Zpět na tiskové zprávy