Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF banka ve druhém čtvrtletí s růstem aktiv i zisku
  28/08/2014

  Stáhnout soubor PDF

  “V druhém čtvrtletí roku 2014 pokračovala PPF banka v růstu a zvýšila svou bilanční sumu téměř o pětinu na 115 miliard korun. Za růstem je především aktivní obchodní činnost, včetně zvýšení objemu poskytnutých úvěrů klientům. Čistý zisk vzrostl o více než 30 % v porovnání s druhým čtvrtletím loňského roku a za duben až červen 2014 tak přesáhl čtvrt miliardy korun.“                                                                                              

  Petr Jirásko, generální ředitel

  Shrnutí výsledků 2Q 2014:

  • Čistý zisk po zdanění za druhé čtvrtletí (2Q) 2014 dosáhl 251 mil. Kč, což je o 78 mil.  Kč více, než ve srovnatelném období minulého roku. V kumulaci za první pololetí tedy čistý zisk po zdanění ve výši 524 mil. Kč překonal o 76 mil. Kč srovnatelnou úroveň roku 2013.
  • Bilanční suma v porovnání s 2Q 2013 meziročně vzrostla o 19 % na úroveň 115 mld. Kč k 30. 6. 2014.
  • Úvěry klientům meziročně vzrostly o 17 % na 33 mld. Kč k 30. 6. 2014, hlavně v segmentu Exportního a strukturovaného financování a jejich objem je o 7 % vyšší, než objem konce roku 2013.
  • Celková kapitálová přiměřenost dosáhla k 30. 6. 2014 hodnoty 14 %, a ve srovnání s koncem roku 2013 se zvýšila o 2,3 procentního bodu.
  • Hlavním zdrojem financování zůstaly závazky vůči klientům, které proti konci roku 2013 vzrostly o 13 % na 99 mld. Kč k 30. 6. 2014 a představují 86 % celkové bilanční sumy.

   

  PPF banka je součástí mezinárodní investiční skupiny PPF. Držitelem 92,96 % akcií banky je PPF Group N.V., podíl 6,73 % drží Hlavní město Praha.

  Zpět na tiskové zprávy