Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF banka v prvním pololetí roku 2008 se ziskem 275,2 milionu korun
  11/08/2008

  Předsedou představenstva PPF banky a.s. byl zvolen Josef Zeman

  PPF banka a.s., která patří do finanční skupiny PPF, v prvním pololetí roku 2008 meziročně zvýšila čistý zisk o 53 % z 179,9 mil. Kč na 275,2 mil. Kč. Zisk před zdaněním dosáhl 349,3 mil. Kč, což ve srovnání s 237,1 mil. Kč v prvním pololetí 2007 představuje nárůst o 47 %. Tento výsledek nejvíce pozitivně ovlivnil nárůst čistých úrokových výnosů o 38 % na 503,1 mil. Kč a také zisk z finančních operací, kde se i přes nepříznivý vývoj na kapitálových trzích bance podařilo dosáhnout meziročního zvýšení o více než 61 mil. Kč - na 39,5 mil. Kč.

  Bilanční suma banky k 30. červnu 2008 dosáhla 28,9 mld. Kč, což představuje mírný meziroční pokles o necelá 3 %. Základní ukazatele dle metodiky České národní banky v pololetí 2008 dosáhly nadprůměrných hodnot. Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) činila 28,41 %, o 3 % více než před rokem, kapitálová přiměřenost byla 12,48 %.

  S účinností ke dni 8. 8. 2008 zvolila dozorčí rada PPF banky a.s. do funkce člena představenstva PPF banky a.s. Josefa Zemana, ředitele divize řízení rizik PPF banky a.s. Následně byl Josef Zeman představenstvem PPF banky a.s. zvolen do funkce předsedy představenstva. Dosavadní předseda představenstva Petr Milev odstoupil z funkce předsedy i člena představenstva PPF banky a.s. s účinností k 26. 6. 2008 – v souvislosti se zvolením dne 27. 6. 2008 členem dozorčí rady ruské Nomos-bank. V orgánech Nomos-bank reprezentuje Petr Milev skupinu PPF, která je s 29,9 % minoritním akcionářem této přední ruské banky. Petr Milev nadále zůstává generálním ředitelem PPF banky a.s. „Jsem si jist, že nové složení orgánu a také bližší znalost ruského bankovního trhu budou ve prospěch jak PPF banky samotné, tak i klientů a akcionářů banky“, uvedl Petr Milev.

  Poznámky pro editory:
  PPF banka a.s. (PPF banka) je nedílnou součástí finanční skupiny PPF. Mezi klienty PPF banky patří především finanční instituce, střední a velké podniky s českým kapitálem a také subjekty komunální sféry. Banka se specializuje na korporátní, projektové a akviziční financování a financování nemovitostních projektů. V oblasti investičního bankovnictví se zaměřuje na obchodování s cennými papíry na většině trhů Evropy, USA, Ruska a některých zemí Asie. PPF banka plní funkci centrální treasury banky skupiny PPF. Pro společnosti v rámci skupiny PPF provádí jak mezinárodní platební operace, tak zajišťovací a další investiční služby, například zprostředkování financování na kapitálových trzích.

  Mezinárodní finanční skupina PPF se zaměřuje především na spotřebitelské financování a retailové bankovnictví pod značkou Home Credit. Skupina dále aktivně vyhledává investiční příležitosti na rostoucích trzích střední a východní Evropy a Asie. Prostřednictvím podílu v Generali PPF Holdingu je skupina PPF účastníkem trhu pojišťovnictví ve střední a východní Evropě. Za 17 let své existence se skupina PPF stala jedním z předních mezinárodních finančních investorů s hodnotou spravovaných aktiv převyšující 268 mld. korun. Skupina PPF má svoji korporátní vlastnickou a řídicí strukturu umístěnou v Nizozemsku. Klíčovou holdingovou společností skupiny PPF, na jejíž úrovni jsou přijímána strategická rozhodnutí týkající se činnosti celé skupiny, je společnost PPF Group N.V. se sídlem v Amsterdamu.

  Nový předseda představenstva PPF banky a.s., ing. Josef Zeman (42), je absolventem provozně ekonomické fakulty na Vysoké škole zemědělské v Praze. Pracoval v oblasti financí jak v podnikové sféře (Carborundum Electrite, TOS Čelákovice), tak zejména v bankovnictví (IPB, ČSOB, od roku 2002 v První městské bance – nyní PPF banka a.s.). Od r. 2006 je členem vrcholového vedení PPF banky ve funkci ředitele divize řízení rizik. Josef Zeman je ženatý a má dvě děti.

  Kontakt pro další informace:
  Alexej Bechtin
  Tiskový mluvčí PPF
  Tel. +420 224 559 033
  E-mail: bechtin@ppf.cz
  www.ppfbanka.cz

  Zpět na tiskové zprávy