Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF banka spolupracovala na vydání dluhopisů PPF Telecom Group v objemu 500 mil. EUR
  15/05/2020

  PPF banka pomáhala s primárním úpisem dluhopisů holdingové a manažerské společnosti přední telekomunikační skupiny působící v několika zemích střední a východní Evropy PPF Telecom Group B. V. Emise čtyřletého seniorního zajištěného dluhopisu v objemu 500 milionů EUR je splatná 20. května 2024 a vyplácí fixní roční kupón ve výši 3,5 %. Očekává se, že dluhopis bude hodnocen jako Ba1 podle Moody's, BB + podle Standard & Poor's a BBB- od Fitch Ratings, v souladu s ratingem společnosti PPF Telecom Group.

  PPF banka jako spolumanažer obsluhovala trh v České republice, kde sbírala objednávky institucionálních investorů a v závěru transakce pomáhala při určování finální ceny. Celkově tak napomohla úspěšně upsat celou emisi.

  Po jediném dni marketingu pro více než 60 investorů se emise dluhopisů stala předmětem silné poptávky. Dluhopisy si koupilo více než 100 renomovaných mezinárodních investorů. Konečná poptávková kniha byla 2,2krát přeupsána.

  Počáteční cenové představy pro nabídku nového čtyřletého dluhopisu byly oznámeny na úrovni 3,875 %. Složení objednávek bylo pozitivní, což umožnilo PPF Telecom Group upravit předpokládaný výnos a dále revidovat cenu, aby nakonec ocenila transakci 500 milionů EUR s výnosem 3,6 %.

  Emise byla atraktivní a prodávala se především správcům aktiv (82 %), přičemž většina poptávky pocházela z Velké Británie (30 %), Německa (16 %), Francie (14 %) a Beneluxu (13 %). Investoři z České republiky upsali 10 % emise.

  BNP Paribas a HSBC jednaly jako strukturující banky, BNP Paribas, Credit Suisse, Erste Group a HSBC jako globální koordinátoři a Bank of China, PPF banka, Société Générale a UniCredit jako spolumanažeři.

  Zpět na tiskové zprávy