Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF banka roste i v prvním pololetí roku 2012
  30/07/2012

  PPF banka a.s. („Banka“): čistý zisk PPF banky meziročně vzrostl o 40 %, bilanční suma dosáhla 78,7 mld. Kč k 30. červnu 2012 

  “Za první pololetí roku 2012 banka vytvořila 603,1 mil. Kč čistého zisku, což je téměř zisk celého roku 2011. Kromě růstu bilanční sumy je potěšující i pokles podílu klasifikovaných úvěrů na úroveň 2,6 %, z toho úvěrů v prodlení větší než 90 dnů na úroveň 2,18 %. Situace na finančních trzích v Eurozóně je stále velmi složitá, a proto i do budoucna musíme být obezřetní. Děkujeme akcionářům za podporu a jsme rádi, že klientům naše služby přinášejí hodnotu.”
  Petr Milev, generální ředitel

  Shrnutí:

  • Čistý zisk po zdanění za 1. pololetí 2012 dosáhl 603 mil. Kč, což představuje meziroční růst o 40 %, resp. 172 mil. Kč.
  • Bilanční suma meziročně vzrostla o 48 % na úroveň 78,7 mld. Kč k 30. 6. 2012.
  • Úvěry klientům meziročně vyrostly o 26 % na 22,8 mld. Kč k 30. 6. 2012.
  • Zisk z finančních operací za 1. pololetí 2012 dosáhl 241 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 245 mil. Kč.


  Finanční výsledky:
  Celková bilanční suma k 30. 6. 2012 výrazně vzrostla o 48 % na 78,7 mld. Kč. Objem úvěrů poskytnutých klientům vzrostl meziročně o 26 % na 22,8 mld. Kč k 30. 6. 2012 - z 18,1 mld. Kč ke konci 1. pololetí 2011, a to především díky aktivní obchodní politice a novým aktivitám. Na straně pasiv pokračoval růst depozit především municipálních klientů.

  Čistý zisk po zdanění k 30. 6. 2012 dosáhl výše 603 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 40 %, resp. o 171 mil. Kč. Hlavním kontributorem zisku byl růst výnosů z operací na kapitálových trzích (meziročně + 245 mil. Kč) a růst čistých úrokových výnosů (meziročně + 73 mil. Kč), které více než vyrovnaly pokles čistých výnosů z poplatků a provizí (meziročně - 66 mil. Kč) a růst tvorby opravných položek (meziročně - 53 mil. Kč).
  Vzhledem k přetrvávající ekonomické nestabilitě Banka stále klade důraz na kvalitu úvěrového portfolia. Objem klasifikovaných úvěrů se meziročně snížil z 5,25 % na 2,6 %.

  Banka udržuje své provozní náklady pod kontrolou a kvůli této konzervativní politice náklady meziročně poklesly o 2 % a ukazatel CIR je na úrovni 23 %. Parametr ROE dosáhl solidní hodnoty 24 %. Vlastní kapitál společnosti se zvýšil na 5,433 mld. Kč.

  PPF banka je součástí mezinárodní investiční skupiny PPF. Držitelem 92,96 procent akcií banky je PPF Group N.V., podíl 6,7 % drží Hlavní město Praha.

  Zpět na tiskové zprávy