Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2011
  06/04/2012

  PPF banka a.s. („Banka“): PPF banka vzrostla o 26 %, bilanční suma dosáhla 65,7 mld. Kč k 31. prosinci 2011

  „Banka v posledních 5 letech rostla nad 20 % ročně při stejném růstu vlastního kapitálu. Zisk banky dosáhl 606 mil. Kč i přes těžké podmínky, které byly na finančních trzích. Do budoucna plánujeme zvyšovat úvěrové aktivity a tím podporovat české společnosti a českou ekonomiku.“
  Petr Milev, generální ředitel

  SHRNUTÍ:
  • Bilanční suma meziročně vzrostla o 26 % na úroveň 65,7 mld. Kč
  k 31. 12. 2011.
  • Výnosy z vlastní činnosti činily 1,286 mld. Kč za rok 2011, resp. 1,256 mld. Kč za rok 2010.
  • Výnosy z poplatků a provizí za rok 2011 dosáhly výše 426 mil. Kč, oproti výsledku 218 mil. Kč za stejné období v roce 2010.
  • Auditovaný zisk po zdanění za období končící 31. 12. 2011 dosáhl 606 mil. Kč, což představuje mírný pokles ve srovnání se stejným obdobím za rok 2010, kdy Banka vytvořila čistý zisk ve výši 660 mil. Kč.

  FINANČNÍ VÝSLEDKY:
  Celková bilanční suma k 31. 12. 2011 výrazně vzrostla o 26 % na 65,7 mld. Kč. Auditovaný zisk po zdanění k 31. 12. 2011 dosáhl výše 606 mil. Kč, což představuje oproti čistému zisku v roce 2010 pokles o 8 %. Hlavním stabilizátorem zisku byl růst čistých úrokových výnosů (meziročně +230 mil. Kč) a čistých výnosů z poplatků a provizí (meziročně +208 mil. Kč). Růst bezrizikových výnosů, které zahrnují čisté poplatky a provize, o více než 95 % (426 mil. Kč vs. 218 mil. Kč) výrazně podpořil výsledek banky. Naopak, v důsledku složité ekonomické situace v eurozóně, byly ztrátovým faktorem operace na finančních trzích.

  Vzhledem k přetrvávající ekonomické situaci banka stále klade důraz na kvalitu úvěrového portfolia. Objem klasifikovaných úvěrů se meziročně snížil z 5,4 % na 2,8 %, Objem úvěrů poskytnutých klientům vzrostl meziročně o 13 % na 21,1 mld. Kč k 31. 12. 2011 - z 18,7 mld. Kč ke konci roku 2010, a to především díky novým aktivitám. Banka plánuje i nadále rozšiřovat své úvěrové aktivity a tak chce podporovat české společnosti a českou ekonomiku.

  Ukazatele ROE a CIR dosáhly solidních hodnot 15 %, resp. 45 %.

  PPF banka je součástí mezinárodní investiční skupiny PPF. Držitelem 92,96 procenta akcií banky je PPF Group N.V., podíl 6,7 procenta drží Hlavní město Praha.

  Zpět na tiskové zprávy