Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF banka očekává za rok 2009 rekordní zisk
  22/01/2010

  PPF banka a.s. („Banka“): Čistý zisk přes 800 mil. Kč za období k 31. 12. 2009 znamená nárůst o 49 % v meziročním srovnání

  „I po úspěšných letech 2007 a 2008 očekáváme rekordní zisk po zdanění přes 800 milionů korun, který převyšuje o více než 250 milionů loňský celoroční zisk 543 milionů. V období krize jsme přešli od strategie růstu ke strategii zvyšováni hodnoty pro akcionáře. Kromě vynikajících výsledků na kapitálových trzích můžeme konstatovat, že máme i velmi zdravé úvěrové portfolio. V složitých podmínkách ekonomické krize je to pozitivní zpráva jak pro akcionáře, tak i pro naše partnery a klienty.”
  Petr Milev, generální ředitel

  Shrnutí

  • Očekávaný zisk po zdanění za období končící 31. 12. 2009 přesáhne 800 mil. Kč, ve srovnání se stejným obdobím za rok 2008, kdy Banka vytvořila čistý zisk ve výši 543 mil. Kč.
  • Předběžně výnosy z vlastní činnosti činily 1,475 mld. Kč za rok 2009, resp. 951 mil. Kč za rok 2008.
  • Zisk z finančních operací za rok 2009 dosáhl výše 532 mil. Kč, oproti výsledku 138 mil. Kč za stejné období v roce 2008.
  • Předběžně očekáváme bilanční sumu na úrovni 43 mld. Kč k 31. 12. 2009.

  Finanční výsledky

  PPF banka předpokládá dosažení zisku po zdanění k 31. 12. 2009 na úrovní cca 800 mil. Kč, což oproti čistému zisku v roce 2008 představuje 49% růst ve srovnání se stejným obdobím za rok 2008, kdy Banka dosáhla zisku 543 mil. Kč. Hlavním motorem tohoto růstu byl zisk z finančních operací, který narostl o cca 400 mil. Kč. na 532 mil. Kč k 31. 12. 2009. Jedná se o předběžné výsledky a očekáváme, že auditované výsledky budou oznámeny v březnu 2010.

  Vzhledem k přetrvávající ekonomické krizi se banka soustředila na kvalitu úrokového portfolia, výnosy z provizí a poplatků a nových aktivit v oblasti retailových pohledávek. Očekávaný objem špatných úvěrů (úvěry po splatnosti větší než 90 dnů) je menší než 0,5 %. Předpokládaný růst bezrizikových výnosů, které zahrnují poplatky a provize, o více než 47 % (283 mil. Kč vs. 192 mil. Kč) podpořil výsledek banky. Objem úvěrů poskytnutých klientům vzrostl meziročně o 53 % na 13,5 mld. Kč k 31. 12. 2009 - z 8,8 mld. Kč ke konci roku 2008, a to především díky novým aktivitám.

  Celková bilanční suma k 31. 12. 2009 se nebude příliš lišit od úrovně roku 2008 tj. kolem 43,2 mld. Kč. Ukazatele ROE a CIR očekáváme na nadprůměrných hodnotách 30 %, resp. 40 %.

  PPF banka je součástí mezinárodní investiční skupiny PPF. Držitelem 92,96 procenta akcií banky je PPF Group N.V., podíl 6,7 procenta drží Hlavní město Praha.

  Klíčové ukazatele

  CZK mil. 

  31.12.2008 31.12.2009
  očekáváné
  Meziroční
  změna
  Zisk před zdaněním 571 1 013 77 %
  Zisk po zdanění 543 810 49 %
  Zisk z finančních operací 138 532 286 %
  Celková aktiva 44 710 43 209 -3 %
  Vlastní kapitál celkem 2 674 3 517 32 %

  Zpět na tiskové zprávy