Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF banka navýšila emisi podřízeného dluhopisu
  18/04/2013

  Stáhnout soubor PDF

  PPF banka a.s. („PPF banka“): PPF banka dnes navýšila emisi podřízeného dluhopisu na celkový objem 1.400.000.000,00 Kč
  „Zájem o náš nedávno vydaný podřízený dluhopis je tak velký, že jsme dnes navýšili emisi na celkovou maximální hodnotu 1,4 miliardy korun. Jsme rádi, že můžeme nabídnout instrument, který uspokojí především poptávku našich klientů privátního bankovnictví. Pro investory, kteří hledají investici v českých korunách se zajímavým výnosem, se v dnešní době jen velmi obtížně dá najít na trhu lepší investice se srovnatelnými podmínkami.“
                                                                                                                Petr Milev, generální ředitel

  Podřízený dluhopis:
  Dne 18. 4. 2013 PPF banka navýšila objem emise podřízeného dluhopisu (ISIN: CZ0003703985) na celkový objem CZK 1.400.000.000,00 korun českých. Emitentem je PPF banka. Dluhopisy byly vydané dne 8. 4. 2013 v rámci neveřejné nabídky v původním objemu 700.000.000,00 Kč s konečnou splatností ke dni 7. 4. 2023. Emitent má právo předčasné splatnosti (call opce) po pěti letech, a to ke dni 4. 7. 2018. Dluhopisy nesou fixní kupon 6.50% p.a., který bude vyplácen ročně. Nominální hodnota jednoho kusu je 1.000.000,00 Kč, přičemž minimální investice činí 3.000.000,00 Kč. Dluhopisy jsou převoditelné bez omezení a jsou v zaknihované podobě, a to v rámci evidence Centrálního depozitáře cenných papírů a.s. Podřízené dluhopisy jsou denominované v českých korunách a vydané podle českého práva. Administrátorem emise je PPF banka. Podrobnější podmínky týkající se investice do podřízeného dluhopisu a souvisejících rizik, včetně emisních podmínek lze získat na příslušném klientském centru PPF banky, resp. u osobního bankéře.
   
  PPF banka je součástí mezinárodní investiční skupiny PPF. Držitelem 92,96 procenta akcií banky je PPF Group N.V., podíl 6,7 procenta drží Hlavní město Praha.

  Zpět na tiskové zprávy