Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF banka i ve třetím čtvrtletí s růstem zisku
  24/11/2014

  “Za tři čtvrtletí roku 2014 jsme dosáhli čistého zisku 657 milionů korun, což představuje mírný meziroční růst o 3 %. Stejným tempem rostl také objem poskytnutých úvěrů v porovnání se stejným obdobím loňského roku, a to při stabilních hodnotách bilanční sumy a kapitálové přiměřenosti.“
  Petr Jirásko, generální ředitel

  Shrnutí výsledků 3Q 2014:

  • V kumulaci za tři čtvrtletí 2014 čistý zisk po zdanění ve výši 657 mil. Kč překonal o 20 mil. Kč srovnatelnou úroveň roku 2013. Čistý zisk po zdanění za třetí čtvrtletí (3Q) 2014 dosáhl 133 mil. Kč.
  • Bilanční suma v porovnání s 3Q 2013 meziročně vzrostla o 8 % na úroveň 113 mld. Kč k 30. 9. 2014.
  • Úvěry klientům meziročně vzrostly o 3 % na 32 mld. Kč k 30. 9. 2014 a jejich objem je o 3 % vyšší, než objem konce roku 2013.
  • Celková kapitálová přiměřenost dosáhla k 30. 9. 2014 hodnoty 12,9 % a ve srovnání s koncem roku 2013 se zvýšila o 1,2 procentního bodu.
  • Hlavním zdrojem financování zůstaly závazky vůči klientům, které oproti konci roku 2013 vzrostly o 10 % na 96 mld. Kč k 30. 9. 2014 a představují 85 % celkové bilanční sumy.

  PPF banka je součástí mezinárodní investiční skupiny PPF. Držitelem 92,96 % akcií banky je PPF Group N.V., podíl 6,73 % drží Hlavní město Praha.

  Zpět na tiskové zprávy