Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF banka dosáhla v roce 2005 zisku 294,4 milionů korun
  30/03/2006

  V roce 2005 PPF banka vytvořila podle českých účetních standardů (CAS) celkový zisk ve výši 340,0 milionů Kč, zisk po zdanění pak byl ve výši 294,4 mil. Kč. Zisk z vlastní obchodní činnosti PPF banky před zdaněním činil 264,0 mil. Kč, což v meziročním srovnání představuje nárůst o 555 %. Zbylých 76,0 mil. Kč představoval podíl na zisku dceřiné společnosti.

  Bilanční suma PPF banky ke dni 31.12.2005 meziročně vzrostla na 20,9 mld. Kč, což proti stavu ke dni 31.12.2004 představuje nárůst o 64 %. Objem klientských vkladů a depozitních směnek dosáhl výše 17,3 mld. Kč, což představuje ve srovnání s rokem 2004 nárůst o 58 %. Výnosy PPF banky z vlastní obchodní činnosti dosáhly výše 900,9 mil. Kč, což v porovnání s rokem 2004 představuje nárůst o 36 %.

  Dynamické tempo růstu PPF banky pokračovalo i v oblasti úvěrů poskytnutých podnikovým a komunálním klientům, které k 31.12.2005 dosáhly výše 7,8 miliardy Kč. Objem těchto úvěrů se tak zvýšil o 64 % proti roku 2004. Na konci roku 2005 banka registrovala 229,0 mil. Kč klasifikovaných úvěrů, tedy necelé 3 % z celého úvěrového portfolia, všechny v kategorii sledovaných pohledávek. Vytvořené opravné položky činily celkem 10,2 mil. Kč.

  „Na našem zisku se výrazně podílel zejména nárůst obchodních aktivit na finančních a kapitálových trzích a růst úvěrů pro korporátní klienty,“ uvedl Petr Milev, předseda představenstva a generální ředitel PPF banky.

  Kapitálová přiměřenost PPF banky k 31.12.2005 byla 19,04%. Průměrná rentabilita vlastního kapitálu se ke konci roku 2005 zvýšila na 24,56% z 9,49% ke konci roku 2004.

  PPF banka je součástí mezinárodní finanční skupiny PPF, která spravuje aktiva v hodnotě přibližně 200 miliard Kč. Skupinu tvoří mimo jiné Česká pojišťovna,Penzijní fond ČP, Home Credit, eBanka a specializované společnosti zabezpečující komplexní servis spojený se správou majetku. Skupina PPF rozvíjí své aktivity v regionu střední a východní Evropy, v Rusku a v Kazachstánu.

  Pro další informace kontaktujte:

  Petra Gawdunová
  PR Manager
  Tel.: 221 611 326
  E-mail: pgawdunova@ppfbanka.cz

  Zpět na tiskové zprávy