Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF Asset Management členem Asociace fondů a asset managementu ČR
  13/06/2006

  13.06.2006 byla na valné hromadě Asociace fondů a asset managementu České republiky přijata za řádného člena této asociace společnost PPF Asset Management a.s. (PPF AM). Zájmy společnosti bude v asociaci reprezentovat Karel Novák, který se stal členem předsednictva asociace. PPF AM vnímá svůj vstup do AFAM jako výraz podpory přetvářející se asociaci, která zašťiťuje aktivity kolem fondů a asset managementu v ČR. Zároveň se tímto společnost zamýšlí aktivně zapojit do spolupráce se všemi členy asociace a směřovat tím k neustálému zlepšování poskytovaných služeb v oblasti obhospodařování klientských portfolií a vytváření vysokého standardu tohoto typu podnikání v České republice.

  Pozn. pro editory

  PPF Asset Management je součástí mezinárodní finanční skupiny PPF, která spravuje aktiva v hodnotě téměř 250 miliard Kč. Skupinu tvoří například Česká pojišťovna,Penzijní fond ČP, Home Credit, eBanka a specializované společnosti zabezpečující komplexní servis spojený se správou majetku. PPF rozvíjí své aktivity v regionu střední a východní Evropy, v Kazachstánu, v Číně a ve Vietnamu a je vlastníkem řady finančních institucí, které v oblasti svého působení patří k nejvýznamnějším.

  Zpět na tiskové zprávy