Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF a Světová asociace novin budou spolupracovat na otevření Mezinárodního školicího střediska pro multimédia v Praze
  18/02/2009

  PPF Art, součást skupiny PPF, a Světová asociace novin (World Association of Newspapers) se sídlem v Paříži podepsaly Memorandum o porozumění zaměřené na poradenské služby v oblasti mediálního vzdělávání pro střední a východní Evropu.

  V rámci mediálního projektu PPF bude v Praze vybudováno Mezinárodní školicí středisko pro multimédia (International Multimedia Training Centre - IMTC). Cílem IMTC je stát se centrem vzdělávání pro toto odvětví podnikání v regionu střední a východní Evropy i zemí SNS, které bude dále podporováno ze strany PPF. Zahájení aktivit IMTC se předpokládá v průběhu května 2009.

  Podle memoranda poskytne WAN konzultační a poradenské služby IMTC v roce 2009. Poradce asociace bude na plný úvazek pracovat v Praze a provádět rozsáhlé průzkumy multimediálních synergií a moderních metod řízení společnosti v oblasti médií, které dnes, na začátku 21. století, se stávají čím dál komplexnější a univerzálnější. Prostřednictvím své divize sdružující vrcholové manažery mediálních společností, World Editors Forum, asociace zajistí účast předních novinářů, šéfredaktorů, mediálních manažerů a vědeckých i výzkumných pracovníků pro semináře a prezentace (tzv. Master Classes) IMTC.

  Roman Gallo, ředitel pro mediální strategie PPF, říká: “Jsme opravdu pyšní, že můžeme oznámit vznik projektu zaměřeného na vzdělávání a management v oblasti multimédií, který vychází z know-how našeho inovativního týmu. Rádi bychom sdíleli tyto poznatky a zkušenosti s kolegy nejen v ČR, ale také v širším regionu střední a východní Evropy i zemí SNS. Velmi si ceníme přínos a zapojení Světové asociace vydavatelů novin jako hlavního partnera PPF. Věříme, že se náš projekt setká se zájmem lidí pracujících v oblasti médií, ale také studentů, zástupců akademické sféry, státní správy i neziskových organizací. Semináře a prezentace v rámci pražského IMTC budou podpořeny pilotními ukázkami multimediálního managementu v praxi.”

  Bertrand Pecquerie, ředitel Světového fóra editoru, uvádí: “Konvergence tiskových a online médií je jednou z největších výzev, se kterou se novinové podnikání musí vyrovnat v nadcházejících letech. Založení a praktická ukázka takového univerzálního newsroomu v srdci historického města Prahy je doslova symbolické pro celou střední a východní Evropu. WAN se těší na to, že aktivně přispěje k založení a k činnosti tohoto nového mezinárodního školicího centra, z něhož budou mít prospěch všechny mediální skupiny v regionu. S touto iniciativou spojujeme velká očekávání, ať už jde o oblast tištěných médií nebo o on-line zpravodajské projekty.”

  Poznámky pro editory:

  PPF Art – specializovaná společnost, která pro skupinu PPF zajišťuje správu, provoz a akviziční činnost související s vlastní sbírkou fotografií českých a slovenských autorů. Podílí se na obdobné činnosti pro sbírku obrazů (a jiných uměleckých děl) České pojišťovny. Organizuje výstavy současných výtvarných umělců ve dvou vlastních galeriích – v Galerii ČP a v Ateliéru Josefa Sudka. Na sbírkovou činnost PPF Art navazuje práce publikační, a to zejména vydáváním děl věnovaných Josefu Sudkovi nebo představujících průřez sbírky.
  V kulturně-výchovné oblasti přispívá k popularizaci umění zapůjčováním uměleckých děl pro prezentace v ČR i v zahraničí případně spoluprací při organizaci odborných seminářů. Aktuálním směřováním společnosti PPF Art je inovativní projekt v oblasti médií, připravovaný a rozvíjený od podzimu roku 2008.

  Světová asociace novin se sídlem v Paříži je globální odvětvovou organizací, která hájí a podporuje svobodu tisku, stejně jako profesionální a podnikatelské zájmy vydavatelů a tvůrců novin po celém světě. Členy WAN je 77 národních asociací novin, novinové společnosti a individuální členové – vrcholoví manažeři a šéfredaktoři ze 102 zemí. Asociace reprezentuje 18 000 novin, 12 tiskových agentur a 11 regionálních a celosvětových mediálních skupin.

  Kontakt pro další informace:

  Alexej Bechtin
  tiskový mluvčí PPF
  Tel. +420 224 174 396
  E-mail: bechtin@ppf.cz

  Larry Kilman
  ředitel pro komunikaci a vztahy s veřejností WAN
  Tel: +33 1 47 42 85 00
  Fax: +33 1 47 42 49 48
  Mobile: +33 6 10 28 97 36
  E-mail: lkilman@wan.asso.fr  
  http://www.wan-press.org  
  http://www.worldeditorsforum.org  

  Zpět na tiskové zprávy