Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF a skupina EMMA Jiřího Šmejce se dohodly na částečném prodeji akciových podílů
  19/06/2015

  Stáhnout soubor PDF

  Skupina PPF a skupina EMMA podepsaly dohodu o částečném prodeji akciových podílů ve společnostech Home Credit B.V., Air Bank a.s. a Eldorado ltd. Konkrétně dohoda zahrnuje tyto transakce:

  • Skupina PPF odkoupila od skupiny EMMA podíl ve výši 2 % ve společnosti Home Credit B.V.
  • Skupina PPF odkoupila od skupiny EMMA podíl ve výši 2 % ve společnosti Air Bank a.s.
  • Skupina PPF prodala skupině EMMA podíl ve výši 20 % v ruské maloobchodní síti Eldorado ltd.

  Po započtení těchto transakcí je aktuální struktura akcionářů v uvedených společnostech následující:

  společnost podíl skupiny PPF podíl skupiny EMMA
  Home Credit B.V. 88,62 % 11,38 %
  Air Bank a.s. 88,62 % 11,38 %
  Eldorado Ltd. 80 % 20 %

   

  Zpět na tiskové zprávy