Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF a Jiří Šmejc podepsali dohody o rozdělení aktiv: Jiří Šmejc získává přímé podíly ve skupině Home Credit a Air Bank
  29/03/2013

  Stáhnout soubor PDF

  Skupina PPF oznamuje, že byl dokončen proces rozdělení aktiv oznámený vloni 18. května v souvislosti s odchodem Jiřího Šmejce z pozice akcionáře skupiny PPF. Příslušné smlouvy byly podepsány v minulých dnech. Jiří Šmejc získává přímý akciový podíl, konkrétně 13,37 % ve  společnostech Home Credit B.V., která je holdingovou společností zastřešující aktivity skupiny Home Credit, a v Air Bank a.s. V závislosti na ekonomických výsledcích společností může jeho majetkový podíl v budoucnu vzrůst až na 17,5 % (zbylých 86,63 % v obou společnostech zůstává v majetku PPF Group N.V.). Jiří Šmejc bude nadále působit jako předseda představenstva a generální ředitel skupiny Home Credit. Součástí uzavřených dohod je i převzetí aktivit PPF v Řecku a dohodnuté finanční plnění ve prospěch Jiřího Šmejce. Vypořádání smluv je podmíněno souhlasem příslušných regulačních úřadů. Akciové podíly v PPF Group N.V. budou po vypořádání transakce rozděleny v poměru Petr Kellner 98,94 %, Ladislav Bartoníček 0,53 % a J. P. Duvieusart 0,53 %.

  Dohody jsou založeny na tržním ocenění majetku holdingu PPF Group N.V., přičemž dlouhodobá strategie Skupiny PPF, která kombinuje plnou vlastnickou a manažerskou kontrolu aktiv s investicemi po boku klíčových partnerů, zůstává nezměněna.

  Jiří Šmejc, který se podpisem smluv z akcionáře Skupiny PPF mění na jejího obchodního partnera, se narodil se v roce 1971; vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor matematická ekonomie. V roce 1992 začal podnikat a v roce 1993 se stal jednatelem a ředitelem firmy PUPP Consulting s.r.o. V roce 1995 zastával pozici obchodního ředitele společnosti Middle Europe Finance s.r.o., která obchodovala s cennými papíry se zaměřením na akvizice. Do konce roku 2004 byl 34% vlastníkem skupiny TV NOVA. V roce 2004 začal působit ve skupině PPF a v roce 2005 se stal jejím akcionářem - postupně získal 5% podíl  - a byl dominantně zodpovědný za řízení bankovnictví a aktivity PPF v Rusku. Nyní je předsedou představenstva a generálním ředitelem skupiny Home Credit.

  Zpět na tiskové zprávy