Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

    Postup PPF a KKCG v případě, že Vrchní soud z formálních důvodů zruší rozhodnutí o konkursu Sazky
    18/07/2011

    Na opakované otázky médií, jaký bude postup PPF a KKCG v případě, že Vrchní soud z formálních důvodů zruší rozhodnutí o konkursu Sazky, uvádíme: 'PPF a KKCG jako největší věřitelé Sazky jsou přesvědčeni, že pro zrušení rozhodnutí o konkursu není žádný faktický ani právní důvod.
    Nicméně, pokud by přesto Vrchní soud přikročil k tomuto kroku - jak naznačují naposledy například informace publikované na serveru motejlek.com - PPF a KKCG coby reprezentanti většiny věřitelů nepochybně v novém řízení znovu rozhodnou o konkursu Sazky. Poté, co ČSTV jako majoritní vlastník nevyslyšel naše návrhy, neexistuje totiž žádná jiná cesta k záchraně společnosti. To, že cesta konkursu je správná, ostatně dokazuje i zlepšující se kondice Sazky a plné obnovení její sázkové činnosti v posledních týdnech.'

    Zpět na tiskové zprávy