Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Pololetní finanční výsledky skupiny PPF: nárůst aktiv i čistého zisku
  02/11/2012

  Stáhnout soubor PDF

  V prvním pololetí 2012 pokračovala mezinárodní expanze klíčových podniků PPF, zejména skupin Home Credit, EP Energy, Generali PPF Holding a PPF Real Estate. Ta přináší výsledky v silném růstu aktiv i ziskovosti.

  Hlavní výsledky:

  • Vlastní kapitál Skupiny PPF vzrostl oproti 31. 12. 2011 o 371 milionů eur a přesáhl k 30. červnu 2012 částku 4,8 miliardy eur
  • Aktiva Skupiny PPF výrazně vzrostla oproti konci roku 2011 o více než 3,2 miliardy eur a k 30. červnu 2012 dosáhla 17,58 miliardy eur
  • Čistý zisk připadající na akcionáře Skupiny PPF k 30. červnu 2012 vzrostl v porovnání se stejným obdobím předchozího roku o 98 milionů eur a dosáhl 248 milionů eur
  • Výsledky, vykázané podle mezinárodních účetních standardů (IFRS), byly prověřeny KPMG

   

  “Náš přístup k řízení aktiv a pasiv je poměrně konzervativní, proto i naše investice vedeme především k tvorbě dlouhodobé hodnoty. Také jsme v minulém pololetí pokračovali v nastoupené odvětvové a teritoriální diversifikaci. Naše investiční politika tak přináší pozitivní výsledky, přestože světové trhy jsou stále velmi nestabilní,” říká Pavel Horák, finanční ředitel Skupiny PPF

  Zpět na tiskové zprávy