Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Pololetní finanční výsledky potvrzují výkonnost skupiny PPF
  29/10/2013

  Stáhnout soubor PDF

  Stáhnout soubor PDF

  V prvním pololetí 2013 pokračovala skupina PPF v posilování svých investic na prioritních trzích střední Evropy, Ruska a Asie. Výsledkem je růst hodnoty jejích základních finančních ukazatelů v období od 1. 1. do 30. 6. 2013.

  Hlavní výsledky:

  • Vlastní kapitál skupiny PPF připadající na akcionáře vzrostl oproti 31. 12. 2012 o 120 milionů eur a 30. června 2013 činil 5,448 miliardy eur.
  • Aktiva skupiny PPF oproti konci roku 2012 vzrostla téměř o 600 milionů eur a 30. června 2013 dosáhla 22,113 miliardy eur.
  • Čistý zisk připadající na akcionáře skupiny PPF vykázal za první pololetí nárůst v porovnání se stejným obdobím předchozího roku o 131 milionů eur a dosáhl 379 milionů eur.
  • Konsolidované finanční výkazy podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) byly prověřeny KPMG.

  „Investiční priority skupiny PPF se ani v prvním pololetí 2013 nezměnily. Pokračovali jsme v teritoriální diverzifikaci a expanzi skupiny Home Credit, v níž roste podíl slibných asijských trhů. Uskutečňujeme významné investice do nemovitostí zejména v Rusku, kde také rozvíjíme pojišťovnictví a další obory našeho podnikání. EPH uskutečnilo zásadní investici na Slovensku,” shrnula významné faktory výsledků za první pololetí Kateřina Jirásková, finanční ředitelka skupiny PPF.

  Zpět na tiskové zprávy