Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Pololetní finanční výsledky potvrzují výkonnost skupiny PPF
  29/10/2013

  Stáhnout soubor PDF

  Stáhnout soubor PDF

  V prvním pololetí 2013 pokračovala skupina PPF v posilování svých investic na prioritních trzích střední Evropy, Ruska a Asie. Výsledkem je růst hodnoty jejích základních finančních ukazatelů v období od 1. 1. do 30. 6. 2013.

  Hlavní výsledky:

  • Vlastní kapitál skupiny PPF připadající na akcionáře vzrostl oproti 31. 12. 2012 o 120 milionů eur a 30. června 2013 činil 5,448 miliardy eur.
  • Aktiva skupiny PPF oproti konci roku 2012 vzrostla téměř o 600 milionů eur a 30. června 2013 dosáhla 22,113 miliardy eur.
  • Čistý zisk připadající na akcionáře skupiny PPF vykázal za první pololetí nárůst v porovnání se stejným obdobím předchozího roku o 131 milionů eur a dosáhl 379 milionů eur.
  • Konsolidované finanční výkazy podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) byly prověřeny KPMG.

  „Investiční priority skupiny PPF se ani v prvním pololetí 2013 nezměnily. Pokračovali jsme v teritoriální diverzifikaci a expanzi skupiny Home Credit, v níž roste podíl slibných asijských trhů. Uskutečňujeme významné investice do nemovitostí zejména v Rusku, kde také rozvíjíme pojišťovnictví a další obory našeho podnikání. EPH uskutečnilo zásadní investici na Slovensku,” shrnula významné faktory výsledků za první pololetí Kateřina Jirásková, finanční ředitelka skupiny PPF.

  Zpět na tiskové zprávy

  Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies

  Souhlasím