Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Pojištění v Rusku pod dvěma značkami
  27/09/2013

  Stáhnout soubor PDF

  Skupina PPF bude na ruském trhu rozvíjet své pojišťovací aktivity pod značkami Home Credit Insurance a PPF Life Insurance. Home Credit Insurance, která je součástí skupiny Home Credit, se zaměří na produkty neživotního pojištění a PPF Life Insurance na svůj dosavadní profilový segment, životní pojištění. Rusko je pro skupinu PPF strategickým trhem.

  PPF Life Insurance pokračuje ve svých aktivitách v segmentu životního pojištění, které zahrnuje investiční (kapitálové) životní pojištění, penzijní životní pojištění, pojištění pro případ nehody a nemoci. Skupina PPF má velké zkušenosti v tomto segmentu: první smlouvu na životní pojištění v Rusku uzavřela už v roce 2002.

  Home Credit Insurance, přejmenovaná z původního PPF General Insurance, bude poskytovat pojišťovací služby v distribuční síti banky Home Credit. Kromě pojištění žadatelů o úvěr bude Home Credit Insurance rozvíjet vlastní produkty v oblasti neživotního pojištění, včetně inovačních, například v oblasti pojištění majetku. Rozvinutá infrastruktura HCFB přispěje k tomu, že tyto produkty budou maximálně dostupné pro klienty.

  Všechny smlouvy, dříve uzavřené pojišťovnami, zůstávají v platnosti a všechny závazky vůči klientům budou v plné výši splněny. 

  Zpět na tiskové zprávy