Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PODLE VÝSLEDKŮ ZA PRVNÍ POLOLETÍ ROKU 2013 ZVÝŠILA SPOLEČNOST PPF LIFE INSURANCE OBJEM ČINNOSTI O 15 %
  19/08/2013

  Stáhnout soubor PDF

  Během prvního pololetí roku 2013 zvýšila společnost PPF Life Insurancecelkovou částku předepsaného pojistného podle ruských účetních standardů RSBU o 15 % v porovnání se stejným obdobím roku 2012. Nejrychlejší růst (20 %) vykázaly činnosti související s kapitálovým a důchodovým životním pojištěním.

  Společnost PPF Life Insurancese zaměřuje na rozvoj klasického segmentu životního pojištění, přičemž v rámci struktury svého portfolia cílevědomě rozšiřuje podíl činností nesouvisejících s pojištěním žadatelů o úvěr.  Objem prodeje pojistek kapitálového a důchodového životního pojištění se podle výsledků za první pololetí roku 2013 ve srovnání s údaji za první pololetí roku 2012 zvýšil o 25 %.

  Podle výsledků za první pololetí roku 2013 činil celkový objem předepsaného pojistného PPF Life Insurance více než 6,9 miliardy rublů, což je o 15 % více než za stejné období roku 2012. Růst objemu plnění vůči klientům předstihl růst předepsaného pojistného a činil 51 %.

  Z prodejních kanálů vykázal vysoké tempo růstu (29 %) prodej prostřednictvím obchodních zástupců a dále prodej úrazového pojištění zaměstnanců v podnikové sféře (13 %).

  K pozitivním výsledkům společnosti přispěla úspěšná realizace programu regionální expanze. Společnost od začátku roku otevřela v souladu s plánem rozvoje 5 nových jednatelství, například ve městech Penza, Sarov, Naberežnyje Čelny, Vologda či Smolensk. Vlastní jednatelská síť firmy dnes čítá 51 agentur. Do konce roku 2013 hodlá PPF Life Insuranceotevřít ještě několik dalších poboček ve větších regionech Ruské federace.

  K dalším úspěchům PPF Life Insurancepatří zkrácení lhůt vyřizování pojistných událostí. Podle výsledků za první pololetí 2013 bylo rozhodnutí o nahlášených pojistných událostech v 99 procentech případů vydáno do sedmi pracovních dnů od okamžiku, kdy byly předloženy všechny potřebné dokumenty, a 55 % z těchto případů bylo uzavřeno do dvou pracovních dnů.

  О důvěře klientů k PPF Life Insurancesvědčí, že každým rokem se prodlužuje platnost plné třetiny pojistek životního pojištění uzavíraných se soukromými klienty. Během posledních 6 let se průměrná doba trvání spořících a důchodových programů v rámci životního pojištění prodloužila o více než 30 % a v současné době činí 20 let. Významný nárůst vykazuje i průměrná pojistná částka v této skupině produktů firmy: za šest let se zvýšila o 70 % a v současné době přesahuje 500 000 rublů.

  Vít Sedláček, předseda představenstva PPF Life Insurance, prohlásil: „V prvním pololetí jsme dosáhli cílových ukazatelů a v současné době s jistotou postupujeme dále vpřed. Nejvíce si cením důvěry našich klientů. Úspěšně budujeme důvěryhodnou pojišťovací společnost s orientací na zákazníka“. 

  O životní pojišťovně PPF v Rusku

  PPF Life Insurance (ООО PPF Strachovanie žizni) je jednou z předních společností na ruském trhu životního pojištění. Podle jejích výsledků za rok 2012 činil celkový objem přijatých plateb více než 15,5 miliardy rublů, celkový objem jejích aktiv přesáhl 20,8 miliardy rublů a celkový objem pojistných rezerv přesáhl 16,2 miliardy rublů. Od ratingové agentury Expert RA získala společnost rating А++ (mimořádně vysoká spolehlivost).

  Společnost vznikla v roce 2002 (předtím působila pod značkami GeneraliPPF nebo ČP Rusko - Češskaja strachovaja kompanija). Jejím zakladatelem a 100% akcionářem je skupina PPF – stabilní a úspěšná investiční skupina působící v řadě zemí střední a východní Evropy, Asie a Společenství nezávislých států.

  Skupina PPF

  Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb, přes pojišťovnictví, nemovitosti, oblast energetiky a těžbu nerostů, zemědělství, maloobchodní služby až po biotechnologie. Působnost PPF sahá ze střední a východní Evropy přes Rusko až do Asie. Skupina vlastní aktiva ve výši zhruba 21,5 miliardy EUR (k 31. 12. 2012).

  Kontakt pro další informace:

  Zpět na tiskové zprávy