Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Petra Dobešová bude členkou správní rady Nadace The Kellner Family Foundation
  28/12/2018

  Členkou správní rady Nadace The Kellner Family Foundation se od 1. ledna 2019 stane Petra Dobešová. Bude zodpovědná za správu, organizaci a rozvoj všech filantropických projektů rodinné nadace manželů Renáty a Petra Kellnerových. Ve správní radě nahradí Jana Leinera, který ke konci letošního roku z Nadace odchází.

  „Chci poděkovat Honzovi Leinerovi za všechno, co pro naši Nadaci v uplynulých letech udělal. Svojí vytrvalostí  a spoustou nápadů zásadně ovlivnil rozvoj a směřování Nadace The Kellner Family Foundation. Přeji mu v dalším profesním i osobním životě hodně úspěchů, a těším se na spolupráci s Petrou Dobešovou, která do naší Nadace přináší novou energii a velké zkušenosti s projektovým řízením,“ uvedla k personálním změnám v Nadaci The Kellner Family Foundation předsedkyně její správní rady Renáta Kellnerová.

  Petra Dobešová má dlouholeté zkušenosti s projektovým řízením firem v ČR i v zahraničí. V posledních letech se intenzivně věnuje také vzdělávání. V dubnu 2016 nastoupila do PPF a.s. s odpovědností za projekty v oblasti vzdělávání. Od března 2017 zastává Petra Dobešová pozici jednatelky společnosti OPEN GATE – gymnázium a základní škola s.r.o. Před tím byla sedm let v biotechnologické firmě SOTIO, kde nejdříve zodpovídala za projekt výstavby superčistých laboratoří a byla členkou představenstva. Po zahájení jejich provozu pak vedla tým zajišťující výrobu testovaných léčivých přípravků, logistiku i zavádění pravidel dobré výrobní praxe. Je absolventkou VŠE v Praze se specializací na finance a mezinárodní obchod.

  Jan Leiner byl v Nadaci The Kellner Family Foundation od jejího založení v roce 2009, odchází po více než 11 letech. Jan Leiner měl jako člen správní rady Nadace významný podíl na vzniku a výrazném rozvoji projektu Pomáháme školám k úspěchu pro veřejné základní školy. Pod jeho vedením úspěšně proběhla také fúze dvou rodinných nadací, když v roce 2010 převzala Nadace The Kellner Family Foundation vzdělávací projekty Nadace Educa.

  Zpět na tiskové zprávy