Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Petr Šabata posílí mediální projekt PPF
  21/04/2009

  Petr Šabata (48) bude s účinností od 1. května 2009 zastávat funkci šéfredaktora regionálních médií ve společnosti PPF Media. PPF Media, součást skupiny PPF, zahájí v červnu letošního roku mimo jiné vydávání regionálních týdeníků a místních webových zpravodajských portálů ve vybraných okresech České republiky.

  Petr Šabata, absolvent Fakulty žurnalistiky UK v Praze, má rozsáhlé profesní zkušenosti získané v ČR, na Slovensku i v evropském měřítku.

  Naposledy působil jako šéfredaktor předního slovenského deníku Pravda a člen představenstva vydavatelské společnosti Perex, a.s., Bratislava. Od roku 2001, kdy jako jeden z prvních Čechů začal pracovat ve vrcholové manažerské pozici na Slovensku, si získal v této zemi značné renomé jako výrazný představitel celého mediálního odvětví. Redakční tým pod jeho vedením přetvořil deník Pravda na ekonomicky úspěšné moderní noviny, které se v roce 2006 dobře začlenily do mediální skupiny Northcliffe Slovakia s britským majitelem.

  V letech 1993-2000 byl Petr Šabata šéfredaktorem deníku Mladá fronta DNES a členem představenstva vydavatelské společnosti MAFRA, a.s., Praha.

  'Jsem rád, že budu moci novému projektu PPF přispět svými znalostmi a zkušenostmi,' řekl Petr Šabata.

  Roman Gallo, ředitel pro rozvoj mediálních strategií PPF, uvedl: 'V osobě Petra Šabaty získá redakční kolektiv pražského centra i regionálních redakcí PPF Media špičkového manažera i novináře, který má mimo jiné mezinárodní zkušenosti a vhled do podnikání v oblasti médií. Navíc jsem rád, že po téměř deseti letech můžeme s Petrem Šabatou navázat na dlouholetou spolupráci z deníku MF DNES, která mimo jiné vedla k vzniku projektu iDNES.cz.“

  Kontakt pro další informace:

  Alexej Bechtin
  tiskový mluvčí PPF
  Tel. +420 224 174 396
  E-mail: bechtin@ppf.cz

  Zpět na tiskové zprávy