Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Pavel Horák novým finančním ředitelem PPF a.s.
  06/02/2008

  Pavel Horák (36) byl s účinností od 1. 3. 2008 jmenován výkonným ředitelem pro finance PPF a.s. Ve své nové funkci bude mít na starosti finanční řízení aktivit v rámci skupiny PPF.

  Pavel Horák nastoupil do finančního úseku PPF a.s. v roce 2006. Je absolventem ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně a také fakulty financí a účetnictví na pražské Vysoké škole ekonomické. Zkušenosti v oblasti finančního řízení získával jako auditor ve společnosti Deloitte&Touche a především ve svém dlouhodobém působišti jako finanční ředitel TV NOVA (2001-2006).

  Pavel Horák má kvalifikaci Chartered Certified Accountant a je členem britské asociace certifikovaných účetních ACCA. Hovoří plynně anglicky a rusky. K jeho koníčkům patří různé druhy vytrvalostních a extrémních sportů.

  Dlouhodobě připravovaná změna na pozici finančního ředitele PPF a.s. souvisí s rozhodnutím Kamila Zieglera přijmout nové výzvy mimo finanční sektor. Kamil Ziegler bude však i nadále působit ve statutárních orgánech PPF. Kamil Ziegler, který od roku 2004 odpovídal ve skupině PPF za řízení finančních aktivit, významně přispěl k mezinárodní expanzi skupiny. Řídil například vstup PPF do Číny a akvizice finančních institucí ve střední a východní Evropě.

  Jeho úspěšnou práci pro PPF zhodnotil majoritní akcionář skupiny Petr Kellner: „Kamilovi patří poděkování za obrovský kus práce, kterou pro PPF vykonal jako špičkový odborník, jeden z nejzkušenějších finančníků v České republice. Také díky jeho úsilí se PPF etablovala jako mezinárodní finanční skupina, respektovaná obchodními partnery z řad světové finanční elity“.

  Poznámka pro editory:

  Mezinárodní finanční skupina PPF se zaměřuje na spotřebitelské financování a retailové bankovnictví. Prostřednictvím podílu ve společném podniku Generali PPF Holding je skupina PPF účastníkem trhu pojišťovnictví ve střední a východní Evropě. Za 17 let své existence se skupina PPF stala jedním z předních mezinárodních finančních investorů a v polovině roku 2007 spravovala aktiva v hodnotě převyšující 240 mld. korun. Skupina PPF má svoji korporátní vlastnickou a řídicí strukturu umístěnou v Nizozemsku. Klíčovou holdingovou společností skupiny PPF, na jejíž úrovni jsou přijímána strategická rozhodnutí týkající se činnosti celé skupiny, je společnost PPF Group N.V. se sídlem v Amsterdamu.

  Kontakty:

  Alexej Bechtin
  Tiskový mluvčí PPF
  Tel. +420 224 559 033
  E-mail: bechtin@ppf.cz

  Jiří Hájek
  ředitel marketingu a komunikace PPF
  Tel. +420 224 559 027
  E-mail: hajek@ppf.cz
  www.ppf.cz

  Zpět na tiskové zprávy