Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Oznámení o změnách v orgánech PPF Group N.V.
  03/04/2007

  19.3. Proběhla valná hromada PPF Group N.V., vrcholové holdingové společnosti skupiny PPF. Valná hromada jmenovala nové představenstvo ve složení Aleš Minx (předseda) a Wilhelmus Jacobus Meyberg (člen).

  Aleš Minx se narodil v roce 1964. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulty výrobně ekonomické. V letech 1987-1992 pracoval v podniku PAL a.s. jako vedoucí finančního odboru. Do PPF nastoupil v roce 1992, kde do června 2001 zastával pozici finančního ředitele. Od července 2001 do 31. května 2005 byl výkonným ředitelem společnosti PPF a.s. Do března 2007 místopředsedou dozorčí rady PPF a.s.

  Wilhelmus Jacobus Meyberg se narodil v roce 1965. Pracoval jako finanční analytik a finanční manažer např. ve firmách Mattel Europe B.V., ECsoft Nederland BV., byl ředitelem Deutsche International Trust Company N.V., REWE International Finance B.V. Do PPF Group N.V. nastoupil v roce 2004 na pozici ředitele společnosti.

  Poznámka pro editory:

  Skupina PPF má svoji korporátní vlastnickou a řídící strukturu umístěnou v Nizozemí. Klíčovou holdingovou společností skupiny PPF, na jejíž úrovni jsou přijímána strategická rozhodnutí týkající se činnosti celé skupiny, je společnost PPF Group N.V. se sídlem v Amsterdamu. Tato společnost je jediným přímým akcionářem společnosti CZI Holdings N.V. (holdingová společnost pro všechny společnosti v rámci obchodní větve pojišťovnictví včetně České pojišťovny a.s. ) a nepřímým vlastníkem 100% podílu v Home Credit B.V. (holdingová společnost pro všechny společnosti v rámci obchodní větve spotřebitelského financování ve skupině Home Credit ). PPF Group N.V. je dále majoritní akcionářem PPF banky a.s.

  Zpět na tiskové zprávy